Kira zamları, 11 Haziran 2022 tarihinde alınan bir kararla enflasyon oranına bağlı olarak belirlenmektedir. TÜFE'nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak kira zammı hesaplanmaktadır.

Son düzenleme ile ekonomik zorluk yaşayan konut ve iş yeri sahiplerinin ardışık zamlar yapmasının önüne geçmek amacıyla kira artışları üst sınır olarak yüzde 25'e sınırlanmıştır.

Yüzde 25'lik kira zammı üst sınırı düzenlemesi ise 2 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak bu durum, mahkemeleri kira tahliye davalarıyla dolup taşmasına neden olmuştur.

Adliyelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla kira anlaşmazlık davaları için arabuluculuk sistemine geçilmiştir. Arabuluculuk sonuç vermezse ancak dava açma hakkı kullanılabilir.

KİRA SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEYENLERE UYARI

Ülkemizde ev sahipleri ve kiracılar genellikle sözlü anlaşmalarla ev ve iş yerleri kiralamaktadır. Ancak kira sözleşmeleri artık hem ev sahiplerini hem de kiracıları koruyacak şekilde düzenlenmektedir.

Kiracıların bilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Kiracılar, süreli bir sözleşme imzaladıysa ve 1 yıllık bir kiralama sözleşmesi yapmışsa, sözleşmeyi yenilemezlerse ne olur?

SÖZLEŞME SONA ERMEYE 15 GÜN KALA...

Ev ve iş yerlerinde kiracılar, kira sözleşmesinin sona ermesine 15 gün kala herhangi bir bildirimde bulunmazlarsa, sözleşme otomatik olarak bir yıl daha uzar. Bu durumda ev sahibi, uzatılan sözleşme bitene kadar kira sözleşmesini sona erdiremez.

KİRA KONTRATI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Sözleşmenin feshedilmesi için ev sahibinin kendisi, çocukları, eşi, ebeveynleri veya yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya iş yeri ihtiyacının olması gerekmektedir.

Ayrıca konut veya iş yerinin yeniden inşa edilmesi, genişletilmesi, temelde ciddi bir onarım yapılması veya imar nedeniyle değiştirilmesi gerekmektedir.

Süreli sözleşmelerde, süre sona erdiğinde, süresiz sözleşmelerde ise genel kira hükümlerine uygun olarak fesih süresine ve bildirim süresine uyularak bir ay içinde dava açılarak sözleşme sona erdirilebilir.

Uzmanlardan "Satılmaz Konut" Önerisi Uzmanlardan "Satılmaz Konut" Önerisi

Yani bu şartlar sağlandığında ev veya iş yeri sahibinin kiracıyı çıkarma hakkı vardır.

KİRACININ 10 YIL SINIRI NE ANLAMA GELİR?

Kiracı, ne kadar süreyle kiraladığı belirtilmeyen sözleşmelerde istediği zaman mülkü terk edebilir.

Ancak ev sahibi, kiranın başlangıcından itibaren 10 yıl geçtikten sonra, genel hükümlere dayanarak fesih bildirimi ile sözleşmeyi sona erdirebilir.

KİRACI ERKEN AYRILIRSA NE OLUR?

Belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracı, 15 gün öncesinden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir. Ancak kiralayan için böyle bir hak bulunmamaktadır.

Belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracının bildirimde bulunmaması durumunda sözleşme otomatik olarak aynı koşullarla bir yıl daha uzatılacaktır.

Sonuç olarak, kiracının kira sözleşmesini feshetme hakkı vardır ancak belirli bir süreyle bağlı sayılacağı unutulmamalıdır.

EV SAHİBİNİN KİRACIYI ÇIKARABİLECEĞİ DURUMLAR NELERDİR?

Belirlenen kira bedelinin belirlenen tarihlerde ödenmemesi, mülke zarar verilmesi, kiracının ev sahibine veya yakınlarına zarar vermesi, kiracının terör veya hırsızlık gibi suçlara karışması durumlarında, ev sahibi kiracıyı mülkten çıkarabilir.

Editör: TE Bilisim