Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/948 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Kocaeli İl, Kartepe İlçe, Arslanbey mah,Dağdibi mevkii, 233 Ada, 6 Parsel, tapuda tarla vasıflı, üzerinde imalathane ve depo bulunan taşınmazdır. Taşınmaz, bölgenin ana arterlerinden olan Gökkuşağı caddesi yakınında yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı, muhtelif katta bodrum üzerine zemin + 1 katlı konut olacak şekilde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet amaçlı tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Konu taşınmaza yakın konumda bulunan bilinen yerler; Arslanbey mahalle merkezi, Hasan Yılmaz Kültür Merkezi, Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu olarak ifade edilebilir. Dava konusu taşınmaz, yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana arter ve toplu taşım güzergâhlarına yakın konumlu olduğundan ulaşım imkânlarından yararlanma bakımından iyi düzeydedir.Taşınmazın topoğrafik yapısı eğimsiz ve parsel geometrik olarak amorf formdadır. Taşınmaz 18. madde uygulaması görecek ve DOP­KOP kapsamında kesintileri olabilecek ve taşınmaz hisseli hale gelebilecektir. 1/1000?lik planları onaylanmış olup, yapılaşmaya kapalıdır.Parsel üzerinde imalathane, yönetim binası ve depo niteliğin yapılar bulunmaktadır.

İmalathane ve Yönetim Bölümü : 233 ada 6 parsel üzerinde, parselin ortasında yer alan imalathane, onaylı mimari projesine göre brüt; ~ 3.415,00 m² kullanım alanına sahip olup, zemin + 2 normal katlı olarak 3/B yapısı sınıfında, betonarme/karkas yapı tarzında projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Yapı; imalathane bölümü, yönetim bölüm ve depo alanlarından oluşmaktadır. Zemin katta bulunan imalathane alanının zemini saha betonu kaplı, duvarları alçı sıva üzeri plastik boya ile boyanmıştır. Üst katlarda bulunan yönetim bölümü ve depo alanlarının zemini seramik kaplı duvarları alçı sıva üzeri plastik boya ile boyalıdır. Yönetim kısmında yer alan ofislerin zemini laminat parke kaplı duvarları alçı sıva üzeri plastik boya ile boyalıdır.

Depo Bölümü(Çelik Yapı): Parselin ortasında imalathanenin güney tarafında bulunan, depo alanı tek kat tek hacim olarak çelik kiriş üzeri alüminyum çatı kaplama sisteminde, 2/B yapı sınıfında inşa edilmiştir.

Antalya Manavgat'ta İcradan Satılık Arsa Antalya Manavgat'ta İcradan Satılık Arsa

Depolama alanı toplamda brüt ~256 m2 alanlı olmak üzere tek hacim depo alanından oluşmaktadır. Depo alanının zemini saha betonu kaplı olup, duvarları alüminyum bükme sac cephe kaplama sistemi ile kaplıdır. Deponun alüminyum doğrama açılır kapanır depo giriş kapısı bulunmaktadır.

Sundurma: Depo kısmının kuzeydoğu kısmında, depo kısmına bitişik olarak ~55 m2 alanda çelik kiriş üzeri alüminyum çatı kaplama sisteminde 1/B yapı sınıfında imal edilmiştir. Yerinde yapılan tespitlerde, imalathanenin doğu yönde dereye doğru 77 m2 alanlı kısmı ve çelik depo kısmının da aynı yönde dereye doğru 146 m2 alanda Orman Arazisine tecavüzünün bulunduğu belirtilmektedir. Bu nedenle imalathaneden 3 kat için 231 m², Sundurmanın tamamı ve depo kısmının 146 m2 lik alanları değer hesabından çıkarılmıştır. Dava konusu parsel üzerinde bulunan imalathanenin, 2007 yılından önce yapıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla bahse konu bina, 2007 yılı referans alındığında; keşif tarihi olan 30.01.2023 itibariyle yaklaşık 16 yıllık bir yapıdır.Çelik deponun ise 2014 yılında tamamlandığı tespit edilmiş olup,deponun keşif tarihi itibariyle 9 yıllık bir yapı olduğu görülmüştür.

Adresi : Şevkatiye Mahallesi, Gümüşçeşme Caddesi, No:9 Kartepe / KOCAELİ

Yüzölçümü : 5.765 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının içerisinde olup; taşınmazın bir kısmı Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında Emsal:0,60, Yençok: 9,50 m yapılaşma koşullarına sahiptir,

Kıymeti : 20.868.300,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/ 2024 - 14:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:05
Editör: Gayrimenkul Gündemi