Türkiye'de 2023 yılının ikinci çeyreğinde konut ve kiralık ev fiyatları hızla yükseldi. Bu dönemde, konut fiyatları yıllık yüzde 110, kiralar ise yüzde 138 arttı.

İMKON ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu konut ve kira artışlarını 5 temel başlıkta özetledi:

KONUT VE KİRA ARTIŞLARINI TEMELDE 5 BAŞLIKTA ÖZETLEYEBİLİRİZ.

1. İnşaat temel malzeme fiyatlarının bir kısmının aşırı kontrolsüz artışına göz yumulması. (çimento, beton, cam vs. gibi)

2. Konut yapımında en büyük maliyet olan arsa temininde büyükşehir belediyelerinin yetersiz kalması, arsa maliyetlerinin 1 adet konut başına Türkiye ortalamasında 2-3 milyonu bulması.

3. Bu iki  durum sektörü olumsuz etkilemiş ve konut arzını son 3 yıldır ortalama  200 - 250 bin civarında düşürmüş ve fiyatları artırmıştır.

4. Yani ülkemizin yıllık konut ihtiyacı ortalama 900 binden  650 - 700 bine düşerek, oluşan arz kayıbı kira talebini artırmış ve kiralar erişilemez noktaya gelmiştir.

5. Bunlara belediyelerin imar, ruhsat  işlemleri, bürokrasideki gereksiz ve uzun prosedürler işi daha da zorlaştırmaktadır.  

Konut Fiyatları Reelde Yüzde 15 Geriledi Konut Fiyatları Reelde Yüzde 15 Geriledi

Örn: Ankara’da imar planında  yüksek gerilim elektrik direklerini plan tadilatı 5 yıl sürebilmektir.

Editör: TE Bilisim