Bankanın gayrimenkul üzerine koyduğu ipotek kaldırılmadan da konut alım satımı yapılabilir. Konut üzerindeki banka ipoteği devam ederken satış işlemi 3 şekilde gerçekleştirilebilir:

Konut Kredisi Borcunun Alıcıya Devri

Banka, mevcut kredi borcunu konutu satın alacak kişiye devreder. Gayrimenkulü satan kişinin kredi borcu kapanmış olur. Konut üzerindeki ipotek ise devam eder.

Konutun yeni sahibi, kredi taksitlerinin tamamını ödediği zaman bankaya başvurarak fek yazısı alır ve tapu devir işlemini gerçekleştirebilir.

Başka Bankadan Konut Kredisi

Konut kredisini başka bir bankadan almak isteyen yeni konut sahibinin, var olan kredinin alındığı ve yeni kredinin alınacağı bankalara başvurması gerekir.

Mevcut konut kredisini veren banka ile kredi talep edilen yeni banka arasında işlemler gerçekleştirilir. Konutu satın alan kişi adına yeni bir konut kredisi düzenlenir.

İpotekli Konutu Peşin Satmak

Banka ipotekli konutu satın alacak kişi kalan kredi borcunu nakit para ile kapatabilir.

Kalan kredi borcu ve ev satış tutarını bankaya yatırır, blokeli çek alır.

Blokeli çek, belirlenen süre boyunca ya da çek bankaya teslim edilene kadar hesaptan para çekilmesini önler.

Tapuda satış işlemleri gerçekleştirildiğinde ise blokeli çek satıcıya verilir.

Gayrimenkul satıcısı toplam kredi borcunu bankaya yatırır.

6 İlde 12 Alan Koruma Altına Alındı 6 İlde 12 Alan Koruma Altına Alındı

Bankadan alınan fek yazısının tapuya tesliminin ardından konutun tüm hakları alıcıya geçer.

Editör: TE Bilisim