Bakanlığın hazırladığı plan değişikliğinin açıklama raporunda parselin İstanbul'un prestijli plazalarının yükseldiği Maslak bölgesi Büyükdere Caddesi aksına yakın konumda olduğu belirtildi.

Tapu senedine göre parselde 39 bağımsız bölümden ibaret 4 blok iş yeri bulunduğu belirtilerek yaklaşık 37 yaşında olan yapıların fiziki olarak ömrünü tamamladığı ve risk yarattığı ifade edildi. Parseldeki 2007 tarihli “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre riskli yapı tespit edildiği kaydedilerek “Bu kapsamda yapılacak yeni yapının günümüz çağdaş inşaat teknolojisi ile çevresinde yer alan prestij yapılar ile uyumlu ve alanın ticari karakterine katkı sağlayacak daha sağlıklı bir kent parçası haline getirilmesi amaçlanmıştır” denildi.

Editör: TE Bilisim