Milli Emlak Tebliği'nde Değişiklik!

Özel kanunlarla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası Türkiye Varlık Fonu veya Hazineye ait kurum ve kuruluşlara, Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi imkanı getirildi.

Milli Emlak Tebliği'nde Değişiklik!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğde yapılan değişiklikle, özel kanunlarla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası Türkiye Varlık Fonu veya Hazineye ait kurum ve kuruluşlara, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi imkanı getirildi.

Tebliğ ile ayrıca "Ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından idareye teslim edilir." kuralına "Bu süreyi üç katına kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir." hükmü eklendi. Böylece yatırımcılara, elektrik dağıtım şirketleri ile bağlantı anlaşması yapabilmeleri için ilave süre verilmesi imkanı sağlandı.

YORUM EKLE