Cam dünyasının global ve güvenilir tedarikçisi Yorglass; çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini değerlendirerek şirketlerin sürdürülebilirlik performansını analiz eden CRIF ESG değerlendirmesinde "A" mükemmel düzeyde sürdürülebilirlik skorunun sahibi oldu. Şeffaflık, etik davranış, çevresel etkilerin azaltılması, çalışan haklarına saygı ve tedarik zinciri yönetimi gibi birçok kriterin ele alındığı bu değerlendirmede mükemmel düzeyde performans sergileyen şirket, sürdürülebilirlik taahhütlerini ve çevresel sorumluluğunu güçlü bir şekilde kanıtladı. 

Yorglass, şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki performansını objektif bir şekilde ölçen CRIF ESG değerlendirmesinde elde ettiği başarıyla çevreye duyarlı ve toplumsal olarak sorumlu iş uygulamalarının öncüsü olduğunu bir kez daha gösterdi. CRIF ESG değerlendirmesinde elde edilen bu skorun şirketin sürdürülebilirlik alanındaki çabalarının somut bir kanıtı olduğunu belirten Yorglass Sürdürülebilirlik Komite Başkanı Gülfem Yorgancılar şu açıklamalarda bulundu; “Çevresel etkimizi azaltmak, sosyal etki yaratmak ve etik iş uygulamalarını teşvik etmek için kurulduğumuz ilk günden bu yana sürekli olarak çalışıyoruz. Bu çaba ve emeğin uluslararası arenada karşılık bulması bizim için büyük bir gurur. CRIF ESG değerlendirmesi; kurumsal faaliyet, su, enerji, atık, çevresel sertifikasyon, insan kaynakları, sosyal paydaşlarla ilişkiler, halkla ilişkiler, yönetim yapısı ve bileşimi, sertifikasyon ve mevzuat konuları üzerine yapıldı. Çoğu parametrede yüz puan alarak rekor kırdık. Bu başarıya temel oluşturmak için Yorglass olarak, sürdürülebilirlik değerlerimizi iş uygulamalarımıza entegre ederek daha yeşil ve daha adil bir gelecek için adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalmak her zaman önceliğimiz oluyor. Üretim süreçlerimizi çevreye duyarlı bir şekilde yönetiyor, enerji ve su tüketimimizi minimize etmeye çalışıyor ve atık miktarını azaltmak için sürekli olarak çaba gösteriyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın refahı ve güvenliği için sürekli iyileştirme ve eğitim programları uyguluyor, toplumsal projelere ve paydaşlarımıza destek oluyoruz. Yorglass olarak gelecekte de sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak çevresel etkimizi azaltmak, topluma ve paydaşlarımıza katkıda bulunmak için artan bir ivmeyle çalışacağız.”

Topluma ve paydaşlarına fayda sağlamak için çalışmalarını sürdürecek

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, “Birlikte Zirveye” Mottosu ile Yılın İlk Yarısını Değerlendirdi Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, “Birlikte Zirveye” Mottosu ile Yılın İlk Yarısını Değerlendirdi

Bu başarının arkasındaki sürdürülebilirlik çalışmalarına da değinen Gülfem Yorgancılar; “UN Global Compact imzacısı, bilim temelli hedef taahhüdü bulunan, CDP’de yıllardır raporlama yapan ve tüm işletmeleri Sıfır Atık Belgesi alan bir şirket olmanın verdiği sorumlulukla, iş süreçlerimizi bu vizyon doğrultusunda yürütüyoruz. Bu sayede dünya ile aynı anda sürdürülebilirlik adımları atıyor, yatırımlarımızı sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçiyoruz. Geleceği planlamayı yalnızca bir iş hedefi olarak görmüyor, yer küreyi koruyacak ve enerji tüketimini azaltacak şekilde kurguladığımız yatırımlarımızla müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet ediyoruz. Müşterilerimize ürün kodu bazında enerji tüketimlerini raporlayarak onları daha yüksek enerji tasarrufu hedeflerine yönlendiriyoruz. Bazı fabrikalarımızın çatılarını birer solar panel tarlası haline dönüştürüyoruz. Birleşmiş Milletler Bilim Temelli Hedefler çerçevesinde 2032 yılında karbon emisyonumuzu yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılında ise net sıfır hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir değer yaratmayı, topluma katkıyı, gelecek kuşaklara bırakılacak daha iyi bir dünya amacı ile sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığın arttırılmasını ve ekosistemimizde yer alan tüm paydaşlarımızla iletişim halinde olarak ortak amaçlarda yol almayı kendimize amaç edindik ve bu yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Editör: Gayrimenkul Gündemi