Gayrimenkul alımından sonraki beş yıl içinde meydana gelen değer artışının vergilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özelmacıklı, 5 Nisan tarihini hatırlatarak tapu sahiplerini uyardı.

2023 yılı boyunca Türkiye genelinde gerçekleşen 2 milyon 949 bin 437 adet satış işlemi hakkında bilgi vererek, gayrimenkul alım satım işlemlerinin ticari kazançlar kapsamında değil, değer artışının kaydedildiği ve bu doğrultuda vergilendirildiğini söyleyen Özelmacıklı, gayrimenkullerin edinilme tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı kapsamında değerlendirildiğini belirterek ve bu elden çıkarmaların satış, devir, temlik, trampa, takas, kamulaştırma veya ticaret gibi işlemleri kapsadığını ifade etti.

Özelmacıklı, gayrimenkul değer artış kazancının 2023 takvim yılı için 55 bin TL’sinin vergi istisnası olduğunu, ancak elde edilen değer artışı kazancının bu istisna sınırını aşması durumunda, 5 Nisan 2024 tarihine kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mustafa Hakan Özelmacıklı, değer artış kazancının vergilendirilecek miktarını hesaplamanın önemine değinirken, vergi ödeme tarihlerini detaylandırdı. Buna göre, hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti ve damga vergisiyle birlikte 5 Nisan 2024 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini, ikinci taksitin ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini ifade etti.

Milli Emlak'tan 72 İlde Hazine Arazisi Satışı Milli Emlak'tan 72 İlde Hazine Arazisi Satışı

İvazsız olarak iktisap edilmiş taşınmazların elden çıkartılmasından doğan kazançların vergilendirilmediğini belirtirken, özellikle intikal yoluyla geçen taşınmazların elden çıkartılması ve sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak verilen gayrimenkullerin bu kapsama girdiğini ifade eden Özelmacıklı, ayrıca tapuya tescilden önce sahibi tarafından kullanılan taşınmazların fiili kullanım süresinin 5 yılı geçmesi durumunda bu taşınmazların da vergilendirilmediğini belirterek özellikle de Toplu Konut İdaresi ve kooperatiflerde tahsis belgesi ve faturalar gibi belgelerin fiili kullanım tarihi olarak dikkate alındığına vurgu yaptı.

Editör: Gayrimenkul Gündemi