Yabancıların Türkiye vatandaşlığı için arsa alabilmesinin önüne geçildi. Yabancıların Türkiye’de 400 bin dolar tutarında taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanabilmesine yönelik uygulamada değişikliğe gidilerek vatandaşlık edinimi için yapılan alımlara arsaların üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunması şartı getirildi.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, yapılan düzenlemenin yerinde olduğunu belirterek, “Kat irtifakı kurulmuş arsalarda arsa payı alarak vatandaşlık ve ikamete yönelik bir işlem yapılmasına izin verilmesi çok doğru bir düzenleme. Ancak arsa payının tamamına topluca satın alarak üzerine yapılacak inşaattan vazgeçilmesi riski karşısında yetkili kurumunun önlem alması, atılan adımları daha da olumlu hale getirecektir.” dedi.

Yazıcı yeni düzenlemeyi şöyle değerlendirdi:

“Aslında işin özünde sadece kat mülkiyeti kurulmuş ve inşaatı bitmiş yapılarda vatandaşlık verilmesi onun da 400 bin dolar rakamından daha yüksek olması gerektiği kanaatindeyim. Böylece sürecin denetlenebilirliğini ve gerçekten ikamet için vatandaşlık alınabilirliğini de kontrol ettirecektir.

Rusların Türkiye'den Konut Alma Dönemi Kapanıyor mu? Rusların Türkiye'den Konut Alma Dönemi Kapanıyor mu?

Ayrıca pasaport için alımının da önüne geçecektir. Sadece bitmiş yapı satışı söz konusu olursa en azından yapı kullanılamıyorsa bile, arsa gibi boş durmaz, kiraya verilebilir, elektrik su doğalgaz bağlanılır. Onların vergileri olur, kiraya verilmesinden dolayı gelir vergisi doğar.

Dolayısıyla bir Türk Vatandaşı nasıl vergi veriyorsa onlar da bu şekilde vergi verir, sadece mülkü alarak vatandaşlık almakla kalmamış olacaklar. Ayrıca yarım kalan inşaatlar nedeniyle oluşan dava konusu unsurlar da ortadan kalkmış olur. Bu konu ile ilgili yargıdaki yük azalır.

Bu düzenleme arsa, tarla satışıyla vatandaşlığı kaldırdı. Türk vatandaşlığı elde etmenin suiistimal edilmesinin önünü kesecek bir değişiklik oldu.”

Editör: Gayrimenkul Gündemi