Tapu harcı ya da tapu masrafı olarak ifade edilen terim, iş yeri, konut, tarla, arsa, arazi ve bunun gibi tüm gayrimenkul unsurları için tapuda beyan edilen satış tutarının yüzde 4’ü oranında hesaplanan ve devlete ödenen harç türüne verilen isimdir.

Tapu harcına ilaveten tapuda işlem yapan vatandaşlardan 2023 yılı için 1.300 lira tutarında döner sermaye kalemi de tahsil edilir.

Tapu harcının ödenmesi ilgili alıcı ve satıcı arasında ayrıca bir anlaşma yoksa alıcı tarafından ödenmesi gelenek haline gelmiştir.

Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?

Gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.

Hem alıcı hem de satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmek üzere ilgili gayrimenkulün beyan edilen satış değerinin değerinin binde 20'si (yüzde 2) oranında hesaplanır.

Yani bir gayrimenkulün devir veya iktisabı durumunda alıcı tarafından binde 20, satıcı tarafından binde 20 olmak üzere toplamda binde 40 oranında harç ödenmektedir.

Örneğin 1.000.000 liraya satılan bir konut için alıcı 20.000 lira, satıcı 20.000 lira olmak üzere toplamda 40.000 lira tapu masrafı ödenecektir.

Bağış Tapu Harcı Ücreti Ne Kadardır?

Emlak beyan bedelinin altında kalmamak şartıyla bağış kapsamında beyan edilen bedel üzerinden yüzde 6,8 oranında tapu döner sermaye ve tapu bedeli bağışı kabul eden vatandaştan alınır.

Miras Tapu Masrafı Ne Kadardır?

İntikal ve veraset vergisi ödenerek miras olarak alınmış olan gayrimenkulün tapu harcı ödemesi yapılmaz. Böyle bir durumla ilgili mirası alan şahıs sadece tapuya döner sermaye bedeli öder.

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Nedir? Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Nedir?

Tapu Değerini Düşük Göstermenin Cezası

Harç konusunda yaşanan en büyük sorunlardan biri de vatandaşların daha az vergi ödemek adına konut satış fiyatını gerçekte olduğundan daha düşük göstermesidir.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile göre emlak vergisi değeri belirlenmekte olup satışlarda en düşük bu bedelin beyan edilmesi zorunludur.

Gayrimenkul satış işlemlerinde düşük bedel gösterilmesi yasal bir suç olup tespit edilmesi durumunda vergi cezası kesilmektedir.

Dönem dönem vergi daireleri bu konuda geçmişe dönük araştırmalar yapmakta ve usulsüzlük tespit edilen satışların sorumlularına vergi cezası kesmektedirler.

Editör: TE Bilisim