Kat Mülkiyet Kanunu'na (KMK) göre, boş daireler için de aidat ödenmesi gerekiyor. Aksi halde aleyhinize icra takibi yapılır.

Aidat bedelinin ödenmemesi halinde ödemeyen kişiye karşı icra takibi başlatılabileceği gibi dava da açılabilir.

Ödenmeyen aidatlarda geciken günler için Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince aylık yüzde 5 gecikme tazminatı işletilir.

İcra takibi öncesinde tarafların aranması ya da ihtar edilmesine de gerek yoktur.

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

Ödenmeyen aidattan kim sorumlu?

Ödenmeyen aidattan birinci derecede ev sahibi sorumludur. Kiracı, ev sahibine ait aidat borcunu ödemesi halinde ev sahibine ödemek zorunda olduğu kira bedelinden ödediği borç oranında kurtulur, kira borcundan mahsup edebilir.

Aidat ödemeyen komşulara kimler icra takibi başlatabilir?

Aidat için icra takibini yönetici veya kat maliklerinden herhangi biri başlatılabilir. Apartman yöneticiliği adına çıkarılacak vekaletname ile avukata da yaptırılabilir.

İcra takibi için gereken bilgiler nelerdir?

Borçluların kimlik bilgileri, borçluların adresleri, bakiye borç durumu gösterilmelidir. Aidat borcunun hangi aylara ait olduğu ve gecikme tazminatının faizinin miktarı ve hesabı yapılmalıdır.

Editör: Gayrimenkul Gündemi