Sabah'tan Erdoğan Yapık'ın haberine göre Avukat Gül Eyövge, "Bir tarafın sadece farklı bir para cinsi ve kur ile depozito talep etmesi, illa ki sözleşmenin dolar üzerinden kurulacağını göstermez. Elbette ki sözleşmelerde ödemelerin farklı para cinsi ile gerçekleştirilmesi kararlaştırılabilir fakat söz konusu konut kira sözleşmeleri olduğunda konunun birçok açıdan değerlendirilmesi gerekir." dedi. Eyövge şöyle devam etti:

"YASAK VAR, YAPTIRIMI İSE PARA CEZASI"

"Öncelikle 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, 2021 yılında yapılan değişiklik ve uygulanmasına dair tebliğ uyarınca Türkiye'deki yerleşik kişilerin gayrimenkul sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.

Yani konut kiralamak isteyen ev sahipleri kira sözleşmelerinden kaynaklanan ödemelerin dolarla veya dövize endeksli olmasını sözleşme gereğince isteyemez. Kısacası konusu yurt içinde yer alan konut ve Türkiye'de yerleşik kişiler arasında akdedilen kira sözleşmeleri kapsamında dövizle işlem yasağı kapsamında dövizle kararlaştırılarak yapılamaz, yapıldığı ya da tekrarlandığı durumda ise para cezası yaptırımı söz konusu olacaktır. Ayrıca sözleşme için geçersizlik yaptırımı da gündeme gelebilecektir."

"HASAR YOKSA DEPOZİTODAN KESİNTİ YAPILAMAZ"

"Dolarla depozitonun kiracı açısından önem arz ettiği bir başka nokta ise, kiralanan ev veya işyerinde olağan kullanımı aşan bir hasar meydana geldiğinde kiracının durumunun ne olacağıdır. Eğer evde kiracıdan kaynaklı herhangi bir zarar veya hasar yoksa kiracının parası kur oranında değerlenmiş olacak, zarar var ise kiracının cebinden daha çok para çıkmış olacak.

Ancak depozitodan her durumda kesinti yapılamaz ya da depozitonun kiracıya iadesinden imtina edilemez. Uygulamada ne yazık ki depozitonun herhangi bir hasar bahane edilerek iade edilmemesi fazlasıyla yaşanan bir durum.

Bu gibi durumlarda ev sahiplerinin birçok dava ve icra takibi ile karşılaşması da haksız talepler için mümkün. Depozitodan hasar nedeniyle kesinti yapılması kanunda yer alan birçok şartın yerine getirilmesi gerekmektedir."

"TEKRARINDA İKİ KATI CEZA UYGULANIR"

"Ev sahibi açısından bakıldığında, döviz cinsinden belirtilen depozitonun kur farkında makasın açılması ve yükselmesi halinde kiracıya iade etmesi gereken tutar artmış olacaktır. Bunun için sözleşmelere sözleşme tarihi kuru eklense bile tebliğ kapsamında yasak içeriğinde kalmaktadır.

Böylece örnek üzerinden açıklarsak 2016 yılında bir kira sözleşmesi yapılmış ise ve depozito döviz cinsinden alınmışsa kiraya verenin elinde olan depozito günümüzdeki kurun artış göstermesiyle 2022 yılında artmış olacaktır.

Sonuç olarak kira sözleşmelerinde ödemelerin dolarla ve döviz kuru üzerinden kararlaştırılması tebliğ kapsamında yasaktır ve idari para cezası yaptırımına tabidir. Tekrarlanması durumunda ise iki kat para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, dövizle depozitonun kararlaştırılması kiracı ve kiralayan açısından birçok uyuşmazlığa neden olabilecek niteliktedir."

Editör: TE Bilisim