Apartman ve Site Aidatı Nasıl Belirlenir?

site ve apartman sakinlerinin ödediği aidatlar bazı yerlerde kira fiyatlarına yaklaştı. Peki aidat nasıl belirlenir, ne kadar artırılır?

Apartman ve Site Aidatı Nasıl Belirlenir?

Malatya Son Söz'den Ebubekir Atilla’ın Tüketici Hakları Derneği Başkanı Zuhal Dişer ile yaptğı röportaj...

Apartman aidatı nasıl belirlenir?

Aidatlar sitenin sağladığı olanaklar, dikey ya da yatay mimaride inşa edilmiş olması, bulunduğu ilçe, daire büyüklüğü, yapının yeni ya da eski bir projede olması gibi etkenlere göre değişiyor.

Aidat tutarı her yılsonunda yapılan kat malikleri olağan toplantısında değerlendirilir.

Sürekli ihtiyaçlar veya apartman bakımı, iyileştirme gibi konularda alınan kararlara göre belirlenir. Aidat miktarı, tahmini aylık giderin daire sayısına bölünmesi ile belirlenir.

Fiyatlar nasıl güncellenir, zam nasıl yapılır?

Site yönetimleri kafasına göre aidatları belirleyemez. Genel kurul kararı gerekiyor bu tarz durumlarda.

Genel kurul kat maliklerinin toplanması ile yapılır.

Olağan genel kurullar Ocak ayında yapılır ama olağanüstü genel kurul yapılıp böyle bir karar alındıysa bundan rahatsız olup şeffaflık olmadığı için nereye neyin harcandığını anlayamayan maliklerde dava açarak bu harcamaların incelenmesini de isteyebilirler.  

Site aidatları belirlenirken esas mesele enflasyona göre belirlenmesidir. Hukuka göre de ilerlemek lazım.

Aidat ödemeyen ev sahibine ne yapılır?

Kanunun 20.maddesine dayanarak gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

Apartman aidat makbuzu zorunlu mu?

Apartman aidatı ile ilgili hususlara Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yer veriliyor. Her kat maliki sahibi olduğu konutun ortak gider aidatlarını ödemesi gerekiyor. 

Apartman aidat makbuzu kanunen bir zorunluluk taşımıyor. Ancak apartman yönetiminin makbuz kesmesi, ileride yaşanabilecek sorunların önüne geçebiliyor.

Apartman aidatına faiz uygulanır mı?

KMK 22. maddeye göre, ortak gider ve avansı gününde ödemeyenler için aylık yüzde 5 oranında gecikme tazminatı uygulanıyor. Gecikme tazminatı, faiz değildir.

Nasıl itiraz edilir?

Kat malikleri kurullarında alınan kararların iptalini talep mümkün.

Ancak bu talep mahkemeye yapılır ve mahkeme talebi haklı bulursa, işletme projesinin tamamını veya itiraza uğrayan kısmını iptal edebilir.

Bunun dışında kesinleşmiş işletme projelerinin tatbik kabiliyeti vardır, her kat maliki buna uymak zorundadır.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022, 05:21
YORUM EKLE