Hem DASK Hem de Konut Sigortası Yaptırılabilir mi?

Maddi kayıpların tazmini için sadece zorunlu deprem sigortasının yeterli olmadığını belirten Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sami Aksoy, ilave konut sigortası yaptırılması gerektiğini vurguladı.

Hem DASK Hem de Konut Sigortası Yaptırılabilir mi?

Zorunlu sigortada hasar sonrası güçlendirme masraflarının tazminat olarak istenebildiğini belirten Doç. Dr. Aksoy, şunları söyledi:

Ancak esas mesele, manevi tazminat, kira kaybı, evde bulunan eşyaya gelen zararlar, iş durması, hastane ve barınma gibi masrafların zorunlu sigortanın kapsamında olmamasıdır.

Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut/evim sigortası gibi adlar altında ihtiyari deprem sigortası ya da farklı sigorta poliçeleri yaptırmak gerekir.

İki sigorta arasındaki bu ilişki, trafik sigortası ile geniş teminatlı bir kasko sigortası arasındakine benzer. Araçlarımıza gösterdiğimiz ilgiyi, evlerimize ve hatta canlarımıza da göstermeliyiz.

YORUM EKLE