Apartmanda Yedek Yönetici Olur mu?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Binamızın yönetim planında yönetim için ‘üç kişiden oluşur’ diyor. Ancak toplantıda as yönetici dışında üç adet de yedek seçildi. Yönetim planında olmayan bu seçim geçerli olur mu?" sorusunu cevapladı.

Apartmanda Yedek Yönetici Olur mu?

Yönetim planları konusunda yasamız özetle şunları söyler:

“Yönetim planı, yönetim tarzını kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler.

Yönetim planı bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna göre ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.”

Yasamızda yönetici ve denetçi düzenlenmiş olup yedek yönetici diye bir kavram düzenlenmemiştir.

Şimdi anlaşılacağı gibi tüm bağımsız bölüm malikleri ve binada ikamet edenler, yasaya ve yönetim planına uymak zorundadır.

Okuyucumun binasının yönetim planında yönetici seçimi için üç yönetici hükmü var ama yedek yönetici hükmü yok.

Dolayısıyla yönetim planında olmayan yedek yönetici seçimi bir geçerlilik kazanmaz. Peki yedek yönetici niye seçilir? Üç kişilik yöneticiden biri ayrılırsa onun yerini doldurmak için.

Ancak böyle bir durumda yani üç yöneticiden biri ayrılmak zorunda kaldığı durumda diğer iki yönetici göreve devam edip, üçüncü yönetici seçimi için olağanüstü toplantı kararı alır ve üçüncü yönetici bu yolla seçilir.

YORUM EKLE