İmarsız Araziye Ev Yapılabilir mi?

Tarla, bağ, bahçe gibi arazilerin imarı yoktur. Bu araziler imarsız toprak parçalarıdır ve bu arazilerde de koşullar sağlanıyorsa ev yapılabilir.

İmarsız Araziye Ev Yapılabilir mi?

Köylerde imar gerektirmeyen yerlerde, tarlanızın üzerine ev yapmak için imar ruhsatına gerek yoktur. Ancak, yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması gerekir. Ayrıca köy ihtiyar heyetinden izin alınmalıdır.

Önemli bir diğer nokta ise, üzerine ev yapmak istediğiniz bu tarlalar tarım ve hayvancılık alanında kullanılıyorsa, herhangi bir yapının inşası için ruhsat almak şarttır. Dolayısıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin zarar görmemesi amacıyla, bu tarlalara yapılacak yapılar için özel şartlar bulunmaktadır.

Evinizi yapmak istediğiniz arazinize/tarlanıza karar verdiniz, hemen sonra ikinci olarak araştırmanız gereken husus “arazinize ev yapmak için gerekli şartlar nelerdi” olmalıdır.  

Bunlara Dikkat:

Öncelikle bu şartlardan ilki, arazinizin en az 5 dönüm olmasıdır.

İkinci olarak araziniz ne kadar büyük olursa olsun, maksimum 250 metrekare bir yapı inşa edilmesine izin verilir.

İnşa ettiğiniz yapı tarlanın tamamının yüzde 5’ini geçmemelidir.

Bunlarla birlikte inşa edeceğiniz yapının en az bir tarafından yola cephesinin olması gerekirken, bu cepheye uzaklık minimum 25 metre olmalıdır

Yaptığınız ev, yola bitiminden 10 metre, parsel bitiminden ise 5 metreden uzakta olmalıdır.

Bu belirttiğimiz maddeler, imarsız arsalarınızın üzerine ev yapma hususunda aranan şartları yerine getirmede önceliklidir.

Belediyeden ruhsat aldığınız günden itibaren 2 yıl içerisinde inşaata başlamanız gerekir. İnşaatınızı ise 5 yıl içerisinde tamamlamanız şarttır. 

İmarsız Arsaya Prefabrik Ev Yapılır mı?

3194 numaralı İmar Kanununun 20. maddesine göre yapılar imar planı, yönetmelikler ve ruhsata uygun olarak yapılabilir.

Bu sebeple diğer yapı türlerinde olduğu gibi prefabrik evler için de bazı izinlerin alınması gerekmektedir.

Prefabrik ev için öncelikle imar izni alınması şarttır.

Evin yapılacağı bölgenin belediyesine ya da il özel idaresine başvurularak yapı ruhsatı alınabilir.

Yapı ruhsatı almak için verilen dilekçeye şu belgelerin eklenmesi gerekmektedir:

Evin inşa edileceği yerin tapu belgesi, arsa hisseli ise hissedarlardan alınan muvafakatname

Mimari proje

Elektrik, su ve kalorifer tesisatı projeleri

Statik proje

Ebatlı ya da röperli kroki

Bazı şartlar sağlandığı takdirde imarsız arsaya prefabrik ev yapılabilmektedir.

İmarı olmayan arsaya prefabrik ev yapılmasının temel şartı, arsanın yola cephesinin bulunmasıdır.

Kadastro cepheli imarsız arsalarda en fazla yüzde 5 imar izni bulunmaktadır. Ayrıca imarsız arsaya maksimum 250 metrekare büyüklüğünde prefabrik ev yapılabilir.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023, 04:31
YORUM EKLE