Kapıcı İş Akdi Sonlandırma İşlemleri

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Kapıcımızın iş akdini sonlandıracağız. Kendisine durumu bildirdik, ihbar ve kıdem tazminatını ödeyeceğiz. Ancak tereddüdümüz gelir vergisi ve damga vergisi konusunda. Kapıcıların ihbar ve kıdem tazminatları bu vergilerden muafmış. Tamam da damga vergisini kapıcı ödemez, kendisi muaftır ama bina sahipleri öder diye düşünmek mümkün mü?" sorusunu cevapladı.

Kapıcı İş Akdi Sonlandırma İşlemleri

Okuyucumun sorusu daha çok mali müşavirlerimizi ilgilendiriyor ama işin içinde kapıcı olunca bir miktar da kat mülkiyeti devreye gireceğinden benim de ilgili alanım oluştu.

Şimdi okuyucum zaten araştırmış, gelir vergisinden muafiyet söz konusu olduğu gibi okuyucum damga vergisi konusunda şu araştırmayı yapmış:

”Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/6’ncı maddesi kapsamında kapıcılara ödenen ücret olarak değerlendirilen ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/34 fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna tutulması gerekmektedir” hükümleri vardır diyor.

Dikkat edilirse kapıcılar kişisel olarak muaftır anlamına gelen bir cümle yok, özellikle dikkati çeken cümle “Kapıcılara ödenen ücret olarak değerlendirilen ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri nedeni ile düzenlenen kağıtların… damga vergisinden istisna tutulması...”

Yani bu nedenlerle düzenlenmiş kağıtlar damga vergisinden istisna tutulacak, bir belge istisna kapsamına alınmış ise buna tabi olanların bir kısmı öder, bir kısmı ödemez anlamı çıkmaz. Belgenin tümü istisnadır.

Dolayısı ile hukukçu olarak mali konularda görüş bildirmem ama yukarıda değindiğim gibi mesele hukuk çerçevesinde de düşünüleceği için okuyucumu aydınlatmak istedim.

Aksi bir durum olduğu takdirde köşem mali müşavirlerin bu konuda görüşüne açıktır.

YORUM EKLE