Kiracı ve Ev Sahibi Hakları Neler?

Yüksek kiralar nedeniyle ev sahibi ile kiracılar arasında önü alınmayan kavgalar sürüp gidiyor. Peki kiracı evden nasıl çıkartılır? Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı çıkarabilir?

Kiracı ve Ev Sahibi Hakları Neler?

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, kiracıyı çıkarmanın en kolay yolu diye bir şey söz konusu değildir.

Normal şartlarda bir kiracı tahliyesi yöntemi bir olay için en uygunu iken başka bir olay için hak kaybına neden olabilir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki kira sözleşmesi belirli bir süre için bile yapılmış olsa, bu sürenin bitmesi, kiracı tahliyesi için yeterli bir neden değildir.

Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı çıkarabilir?

Kiralanan taşınmazda en az 1+10 yıldır ikamet eden kiracıya karşı tahliye davası açılabilir.

Kiralayan kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının ihtiyaçları nedeniyle taşınmazın tahliyesi davası açılabilir.

Kiralanan taşınmazda yapılacak tadilat nedeniyle tahliye mümkün olabilir.

Kiracıdan alınacak tahliye taahhütnamesi ile tahliye mümkündür.

Kira kirayı ödenmezse aynı kira yılı içerisinde iki haklı ihtar gönderilerek kiracının çıkarılması mümkündür.

Kiracı kirayı ödemezse tahliye talepli icra takibi yapılarak kiracıya süre tanınır ve süre sonunda ödenmemesi halinde icra hukuk mahkemesinde daha kısa süren bir tahliye davası açılabilir.

Kiracının veya eşinin yakınlarda başka bir evinin olması ve kiraya verenin bu durumu sonradan öğrenmesi halinde gene tahliye davası açılabilir.

Kira ilişkisinin devamını çekilmez kılan önemli hallerin varlığı söz konusu ise gene kiracının çıkarılması davası açılabilir.

Kiracı eğer özenli davranma yükümlülüğüne aykırı davranıyorsa gene tahliye mümkündür.

İflas eden kiracının verilen süre içerisinde güvence göstermemesi halinde kiracıyı çıkarma mümkündür.

Ev sahibi hangi durumlarda kiracıya ihtar çekebilir?

Kiracının eve özensiz davranması ve komşularla iyi geçinmemesi durumunda ev sahibi, kiracının tahliyesini isteyebilir.

Bu tür durumlarda ev sahibi, kiracıya ihtarname çekerek 30 gün içinde bu aksiliklerin düzenlenmesini, aksi takdirde evin boşaltılmasını istediğini ibraz edebilir.

Ev sahibi düzenli ödemelerini yanan kiracıyı evden çıkarabilir mi?

Düzenli kira ödemesini yapan kiracı evden çıkartılamaz.

Kiracının evden çıkması, kanunda belirtilen hususlara bağlıdır. Bir kiracı; düzenli ödeme yapıyor ve taşınmazı uygun kullanıyorsa sebep gösterilemeden çıkartılamaz.

Kira sözleşmeli biterse kiracı evden çıkartılır mı?

Kira sözleşmesinin bitmesi, kiracıyı evden çıkarmak için bir sebep değildir.

Kiracı tahliyesi için hukukta belirtilen hususlara göre bir durum oluşmalıdır. Senesi biten sözleşme, kendini yeniler.

Ev sahibi ben oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi?

Ev sahibinin konut ihtiyacı üzerine kiracı evden çıkartılabilir.

Ancak ihtiyaç sebebiyle boşalan taşınmaz, 3 sene boyunca eski kiracı dışında kimseye kiralanamaz.

5 yıllık ya da 10 yıllık kiracı çıkarılabilir mi?

5 yılı dolduran kiracılar, belirtilen hukuksal sebepler olmadan evden çıkartılamaz.

Ancak, 10 yılı doldurmuş kiracıların tahliyesi istenebilir. Her yeni kira döneminden 3 ay önce kiracıyı bildirimde bulunarak, kiracı tahliye edilebilir.

Kiracı hangi durumlarda ev sahibine dava açabilir?

Kiracı, zamanında ödenmeyen kiraları ödemekle yükümlüdür; fakat mülk sahibi, kiranın geç ödenmesinden dolayı kiracıdan cezalı kira benzeri ekstra ödemeler talep edemez.

Kiranın ödenmemesi durumunda ev sahibi, kiracıyı tahliye etmek için dava açabilir

Kiracı hangi durumlarda depozitosunu geri alabilir?

Kira sözleşmesinin sona ermesi üzerinden üç ay içinde kiracıya karşı kira akdiyle alakalı bir dava açılmış ya da icra veya iflas takibi yapılmışsa ancak bu durum bankaya iletilmemiş ise kiracının talep etmesi üzerine banka depozito bedelini kiracıya geri öder.

Kiracı hangi durumlarda kira kontratını feshedebilir?

6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesine göre belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracı, sözleşmenin bitimine en az 15 gün kala yazılı bildirim yolu ile kira sözleşmesini feshedebilir. Bildirimde bulunulmadığı takdirde kira kontratı 1 yıl süre ile yenilenmiş kabul edilir.

YORUM EKLE