Kiracıyı Tahliye Etmek için Haklı Sebepler Nelerdir?

“Kiracı nasıl çıkarılır” sorusu en sık karşılaşılan sorunlardan birisidir. Özellikle kira artışında yaşanan dengesizlikler sebebiyle bu sorun günümüzda had safhaya ulaşmıştır. Peki kiracıyı çıkarmak için kanunen geçerli sebepler nelerdir?

Kiracıyı Tahliye Etmek için Haklı Sebepler Nelerdir?

Kiracı tahliyesi ya da diğer adıyla kiracıyı çıkarma, uygulamada oldukça sık rastlanan ve önemle takip edilmesi gereken bir konudur.

Mevzuat düzenlemeleri bir yandan kiracıya ciddi bir koruma sağlarken diğer yandan kiraya verenler için de çeşitli kiracı tahliyesi yolları belirlemiştir.

Kira hukukumuza göre kiracıyı tahliye edebilmek için haklı sebepler:

Temerrüt (Kiranın belirlenen sürede ödenmemesi) 

Bir kira döneminde 2 ihtar 

Tahliye taahhüdü

Edinim ve ihtiyaç sebebiyle

Sözleşmeye esaslı aykırılık (alt kiracı vs.)

10 yıllık süre sonunda 

Esaslı tadilat, yıkım

Kira sözleşmesi belirsiz veya belirli süreli yapılmış olsa dahi kira sözleşmesinin süresinin bitmesi halinde kiracı evden çıkarmak için yeterli değildir.

Kiracı evden ancak kanunda yer alan sebepler dahilinde çıkarılabilir. Kiraya verenin, kiracıyı evden çıkarabilmesi için kanunda sayılmış olan sebeplerden birisine dayanması gerekir.

Kiraya veren ve kiracı arasına oluşturulan hukuki bağ zaman içerisinde zarar görebilir.

Kiraya verenin haklı sebebi olmadığı takdirde kira kontrat süresi boyunca kiracıyı mülkten tahliye edemez.

Ancak kontrat süresi devam etse bile mülk sahibinin haklı sebepleri olduğu takdirde kiracı tahliye edilebilir, kira sözleşmesi feshedebilir.

Kiralanan taşınmazdaki kiracının herhangi bir nedenle taşınmazdan hukuki yollara başvurarak çıkarılmasına kiracı tahliyesi denir.

Kiracıyı çıkarma çeşitli sebeplere dayanabilir. Bu sebepler aşağıda detaylıca açıklanmıştır.  

Kiracı tahliyesine ilişkin temel hükümler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 347 ve devamında yer alır.

Bunun haricinde mevzuatın muhtelif yerlerinde kiracıyı çıkarma ile ilgili hükümler mevcuttur.

Aşağıda bunlarla ilgili bilinmesi gerekenleri detaylıca açıklanmış ve merak edilen sorular yanıtlanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023, 23:29
YORUM EKLE