Köy Senedi ile Alınan Tarla Satılır mı?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Babam ve amcam 60 yıl önce köy senedi ile bir tarlanın üçte ikisini satın almış. Kalan hisse de bir kadına aitmiş ama kadın ölmüş. 20 kadar mirasçısı var. Şimdi babam ve amcam hisselerini satmak istiyor. Bu durumda satabilirler mi?" sorusunu cevapladı.

Köy Senedi ile Alınan Tarla Satılır mı?

Okuyucuma net yanıt verebilmem için bahse konu tarlanın tapu kaydının bulunup bulunmadığını bilmem lazım. Çünkü okuyucum köy senedinden söz ediyor.

60 yıl önce tarlanın bulunduğu yerde kadastro çalışması yapılmadığı için bu yer köy senedi ile alınıp satılmış.

Kadastro çalışması yapılmayan yerlerde bu tür satışlar geçerliydi. Bu halde de okuyucumun babası ve amcası hisselerini yine köy senedi ile satabilirlerdi.

Şimdi aradan 60 sene geçince bu yerlerde kadastro çalışması yapılmış olma ihtimali çok büyük.

Şayet kadastro çalışması yapıldı ise bu yerler ortak mülkiyet olarak tescil olundu ve paylı mülkiyet olarak tapuda yer aldı.

Şayet tahmin ettiğim bu husus gerçekleşti ise okuyucumun babası ve amcası yine hisselerini birilerine satabilirler ama bu halde ölen ortağın mirasçılarının öncelikli alım hakkı doğar.

Yani satıştan sonra üç ay içinde mahkemeye başvurup, ‘Bu hisseyi biz alacağız’ diyebilirler.

Yani satış işlemi olarak satışa engel yoktur ama diğer hissedarlar dava açarak bu satışı iptal ile kendileri alma hakkına sahip olurlar.

Şayet kendilerine satış ile ilgili bilgi verildikten sonra üç ay içinde talepte bulunmazlar ise bu hakkı kaybederler, satış kesinleşmiş olur. İşte bunun için tapu kaydının bilinmesi gerekir dedim.

Şayet küçük bir ihtimalle halen o yerde kadastro çalışması yapılmamış, tarla satın alındığı hali ile duruyor ise satışta bir problem yaşamazlar ama bu, küçük bir ihtimaldir.

YORUM EKLE