Madde Madde Güncel Kiracı Hakları!

Kiracı hakları, kiraya verenin (ev sahibi) yükümlülüklerinden kaynaklı olarak ortaya çıkar. Kiracı, sahip olduğu haklar kapsamında ev sahibinden bazı taleplerde bulunabilir. İşte 2022 itibariyle güncel kiracı hakları...

Madde Madde Güncel Kiracı Hakları!

Kiracı hakları şu şekilde sıralanabilir:

Kiraya konu malın kullanılmasının ya da yararlanılmasının kendisine bırakılmasını isteme hakkı

Kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim alma hakkı

Taşınmazın kira sözleşmesi boyunca, kiraya verildiği gibi kalmasının sağlanmasını kiraya verenden isteme hakkı

Aksinin kararlaştırılmamış olması durumunda, kiraya verenin zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmesini talep etme hakkı

Ayıbın giderilmesini isteme hakkı

Sözleşme süresi dolmadan, haklı bir gerekçe olmadan, sözleşme devam ettiği sürece kiralanan taşınmazdan çıkarılamama hakkı

Kiraya verenin yazılı rızasının alınması şartıyla kiralanan taşınmazı başkasına devretme ya da alt kiraya verme hakkı

Kiralanan taşınmazın kiralandığı andaki özelliklere sahip olarak geri verilmesi durumunda depozitonun geri alınması hakkı

Kullanımla ilgili olan yan giderlerin kiraya veren tarafından karşılanmasını isteme hakkı

Geç ödenen kira bedeline ilişkin cezai koşul içeren bir anlaşmanın yapılmasını engelleme hakkı

Kiralananın kullanıma elverişliliğinin ortadan kalkması, önemli derece engellenmesi ve bunların verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda sözleşmeyi feshetme hakkı

Kira sözleşmesinde kiracı aleyhine düzenlenme yasağı

Kira sözleşmesi şekle bağlı bir sözleşme değildir. Bu sebeple kira konusu mal, kira konusu malın devredilme süresi ve kira bedeli hususunda tarafların irade beyanlarının uyuşuyor olması yeterli olup kiracı hakları bakımından yazılı bir sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Evin satılması durumunda kira sözleşmesinin geçerliliği eski koşullarda devam eder. Ancak yeni malikin de bazı hakları ortaya çıkmaktadır. Yeni malikin, kiracıyı, kira sözleşmesinden önce, kiralanan taşınmazdan çıkarabilmesi kiraya verenin bazı durum ve koşulları ispat etmesine bağlıdır.

YORUM EKLE