Miras Eve Haciz Uygulanır mı?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Bir tanıdığımın borcu nedeni ile takip dosyasında alacaklı avukatı “anne veya babasının vefat etmiş olması halinde; anne ve baba adına kayıtlı bulunan ve mirasçılara henüz intikali yapılmamış gayrimenkul ve araç kayıtlarının araştırılarak varsa bunlar üzerine haciz konulmasını” talep etmektedir. Böyle haciz olur mu ne dersiniz?" sorusunu cevapladı.

Miras Eve Haciz Uygulanır mı?

Şimdi bu talep karşısında icra memuru talebi kabul ederse ne yapacak? Önce borçlunun anne ve babasını araştıracak, bakacak bakalım hayatta mı değil mi? Baktı ki hayatta yapacak bir şey yok.

Baktı ki hayatta değil bu defa terekeyi yani kalan mirası araştıracak, ne mal kalmış bakalım? Bunu yazarken icra memurunun bunları yapma mecburiyeti var anlamı çıkmasın.

Talebin devamında yapılacakları yazdım. Ama icra müdürünün kişilerin soyunu sopunu araştırma, gerektiğinde veraset ilamı çıkarma gibi bir görevi yok.

Borçluya ait gayrimenkul var mı veya borçluya ait araç var mı bunları sorgular, bu tamam. Kayden olduğunu görürse bunlara haciz tatbik eder, bu da tamam.

Ama borçlunun anasının-babasının hayatta mı olduğuna bakma gibi bir görevi de yoktur. Şimdi okuyucum bu soruyu sormuş zira bu gerçekleşmiş bir hukuki girişim.

Şimdi ben sormak istiyorum acaba bu talebe maruz kalmış icra müdürü ne yaptı? Zira karar onun.

YORUM EKLE