Miras Kalan Ev Kiraya Nasıl Verilir?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Miras yoluyla intikal eden bir dairede hissesi bulunmayan biri, mirasçıların sadece sözlü onayı ile bu daireyi kiraya verip kira sözleşmesi yapabilir mi?" sorusunu cevapladı.

Miras Kalan Ev Kiraya Nasıl Verilir?

Bir gayrimenkule sahip olan biri bu yeri kiraya verebilir. Bu herkesin bildiği bir durumdur, herhangi bir açıklama gerektirmez.

Problem okuyucumun sorduğu durumda yani malik olmayan birinin bir gayrimenkulü kiraya verebilip veremeyeceğinde.

Şimdi, akla iki husus geliyor. Birincisi, malikler dışında biri maliklerden aldığı vekalet ile ‘vekaleten’ kira sözleşmesi yapabilir.

Bu durumda kiraya veren kimse yani taraf vekalet verenlerdir. Vekil taraf değildir, sadece malikler adına hareket eden bir vekildir. Akla ikinci bir husus daha geliyor, ki asıl işin ilginç yanı budur.

Okuyucumun anlattığı gibi miras nedeni ile bu yere malik olanlar mevcut olduğu halde, maliklerin vermiş bulunduğu bir vekaletname olmaksızın malikler dışında bir vatandaş bu yeri kiraya verebilir mi? Evet, verebilir. İşte işin ilginç yanı budur!

Bir kimsenin kiralayan olması yani bir gayrimenkulü kiraya vermesi için malik olması şart değildir.

Malik olmayan biri bir gayrimenkulü sözleşme yaparak kiraya verebilir ve şayet malikler haber alır almaz hemen itiraz etmezlerse bu sözleşme geçerlidir. Yani malik olmayan kişi kiraya veren sıfatını kazanır ve kira sözleşmesi geçerlidir.

Dolayısıyla okuyucumun sorusunda bahsedilen malikler dışı kişi, maliklerin rızası ile bu yeri kiraya verirse vekalet almadan da kiraya verebilir.

Bu işi vekaleten yapmamıştır ama yine de bu kira ilişkisi geçerlidir.

Okuyucumun yukarıdaki soruda görülmemekle birlikte gelir konusunda bir sorusu da olmuş, mali yönden gelir elde eden kişinin maliye ile irtibatı olacaktır, bunu da açıktan söyleyeyim.

YORUM EKLE