Miras Taşınmaz Nasıl Satılır?

Mirasın paylaşılana kadar mirasın hak sahipleri, mirasa ait bütün haklar üzerinde ortak karar vermek durumundadırlar. Peki Miras Kalan Gayrimenkul Nasıl Satılır?

Miras Taşınmaz Nasıl Satılır?

Haberler Ankara'da yer alan habere göre, Türk Medeni Kanunu'nun 640. maddesi gereğince, miras kalan bütün haklar üzerinde ortak karar verilmesi gerekir ve bu kararın alınması için tüm mirasçıların mutabakatı gereklidir.

Mirasın paylaşımı yapılıncaya kadar mirasa ait herhangi bir mal veya hak tek başına bir mirasçı tarafından satılamaz. Ancak, tüm mirasçıların kararı ile, mirasa ait bir mal veya hak üçüncü bir kişiye satılabilir.

Yani, mirasın paylaşımı yapılmadan, miras hissesinin bir başka kimseye devredilmesi mümkün değildir.

Miras Kalan Gayrimenkul Nasıl Satılır?

Miras kalan hisseli evlerin satışı, diğer gayrimenkullerin satışından farklı bir süreç gerektirir. Miras kalan gayrimenkullerin satışı için, tüm mirasçıların ortak kararı gerekmektedir.

Miras kalan hisseli evlerde de aynı şekilde, tüm mirasçıların hisseleri oranında ortak karar alınması gerekmektedir.

Mirasçıların anlaşmaya varması, evin değerinin belirlenmesi, satış bedelinin ve ödeme şeklinin belirlenmesi gibi konuların yanı sıra, mirasçılar arasındaki hisselerin oranları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Anlaşmanın yazılı olarak hazırlanması ve tüm mirasçılar tarafından imzalanması, daha sonra oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçmek için önemlidir.

Miras kalan hisseli evin satışı için gerekli olan diğer belgeler arasında, veraset ilamı, tapu senedi, kimlik belgeleri, gayrimenkulün durumunu gösteren belgeler ve gerekli vergi beyannameleri yer alabilir.

Tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, satış işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Miras Kalan Gayrimenkulün Satışı Nasıl Yapılır?

Miras kalan gayrimenkulün satışı için tüm varislerin ortak kararı alındıktan sonra, satış işlemi için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

Tüm varislerin ortak kararı alınmalıdır: Miras kalan gayrimenkul üzerinde tüm varislerin ortak kararı alınması gerekir. Eğer varisler arasında anlaşmazlık varsa, Sulh Mahkemesi'ne başvurulabilir.

Gayrimenkulün değeri belirlenmelidir: Gayrimenkulün değeri belirlenerek satış fiyatı tespit edilmelidir. Bu işlem için bir gayrimenkul değerleme uzmanından yardım alınabilir.

Tapuda işlem yapılmalıdır: Gayrimenkulün satışı için tapuda işlem yapılması gerekmektedir. Tüm varislerin tapuya gitmesi veya ortak bir temsilci atamaları yeterli olacaktır.

Satış bedeli tüm varisler arasında eşit şekilde paylaşılmalıdır: Satış bedeli, tüm varisler arasında eşit şekilde paylaşılmalıdır.

Vergi ve harçlar ödenmelidir: Gayrimenkul satışından elde edilen gelir üzerinden vergi ve harçlar ödenmelidir. Bu işlem için vergi dairelerinden veya ilgili resmi kurumlardan yardım alınabilir.

Satış işlemi gerçekleştirilmelidir: Tüm bu işlemlerin tamamlanmasının ardından gayrimenkulün satış işlemi gerçekleştirilebilir.

Özetle, miras kalan gayrimenkulün satışı için tüm varislerin ortak kararı gerekmektedir.

Tapuda işlem yapılması, satış bedelinin tüm varisler arasında eşit şekilde paylaşılması, vergi ve harçların ödenmesi gibi işlemler de tamamlanmalıdır.

Miras Kalan Gayrimenkulün Satışı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Miras kalan gayrimenkulün satış işlemi sırasında aşağıdaki belgeler de gereklidir:

Satış sözleşmesi: Satış işlemi yapılacak olan gayrimenkulün alıcı ve satıcılar tarafından imzalanmış bir sözleşmesidir.

Bu sözleşme, taraflar arasında yapılan anlaşmaları ve gayrimenkulün satış koşullarını belirtir.

Tapu senedi: Satılacak olan gayrimenkulün tapu senedi gereklidir. Tapu senedi üzerindeki bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmektedir.

DASK poliçesi: Satılacak olan gayrimenkul konut ise, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi gereklidir.

Vergi beyannameleri: Satış işlemi sırasında, ilgili vergi dairelerine vergi beyannameleri verilmesi gerekmektedir. Satış işleminden doğacak olan vergi tutarları, beyan edilerek ödenmelidir.

Kira kontratları: Gayrimenkulün kiracıları varsa, kiracıların kira kontratları ve kiraların ödendiğine dair belgeler gereklidir.

Borç belgeleri: Satış işlemi öncesinde mirasın borçları varsa, borç belgelerinin ve ödeme durumunun gösterildiği belgeler gereklidir.

Bu belgelerin tamamlanması ve gerekli şartların sağlanması durumunda, miras kalan gayrimenkulün satış işlemi gerçekleştirilebilir.

Miras kalan gayrimenkulün satış işlemi, mirasın intikal işleminin tamamlanmasının ardından, tüm varislerin görüş birliği ile gerçekleştirilebilir.

Varislerin nüfus cüzdanı fotokopisi ve veraset belgesi gibi belgelerin yanı sıra, 65 yaşın üzerinde bir varis varsa, ilgili kişinin akli dengesinin yerinde olduğuna dair bir sağlık raporu gereklidir.

Varisler anlaşamazsa ne olur?

Satış işlemi için ayrıca tapu senedi, DASK poliçesi, kira kontratları, borç belgeleri gibi belgeler gereklidir.

Tapu devir işlemi için tapu harcı ve döner sermaye bedeli ödenmeli ve gerekli vergi beyannameleri verilmelidir.

Miras kalan gayrimenkulün satışına dair tüm varislerin ortak karar veremediği durumlarda, Sulh Mahkemesi'ne başvurularak mirasın paylaştırılması veya satışının gerçekleştirilmesi talep edilebilir.

Miras hakkımı nasıl satarım?

Miras hakkınızı satmak için öncelikle mirasın paylaşımının yapılması gerekir. Paylaşım yapıldıktan sonra miras hakkınızın satışı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Miras hakkınızın değerinin belirlenmesi: Satış için öncelikle miras hakkınızın değerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bu değer belirleme işlemi için bir gayrimenkul değerleme şirketinden ya da bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

Alıcı bulma: Miras hakkınızı satmak için bir alıcı bulmanız gerekmektedir. Bu noktada, bir emlakçıdan yardım alabilir ya da ilan vererek potansiyel alıcılarla iletişim kurabilirsiniz.

Satış sözleşmesinin hazırlanması: Alıcı ile anlaştıktan sonra, satış işlemini resmileştirmek için bir satış sözleşmesi hazırlamanız gerekmektedir.

Sözleşmede, satış bedeli, ödeme şekli ve tarafların hak ve yükümlülükleri belirtilmelidir.

Tapu işlemleri: Miras hakkının satışı tamamlandıktan sonra, tapu işlemleri için tapu müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Bu işlem sırasında, satış bedelinin tamamı ödenmeli ve tapu devir işlemi gerçekleştirilmelidir.

Vergi beyannamesi: Satış işlemi sonrasında, ilgili vergi dairelerine vergi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Satış işleminden doğacak olan vergi tutarları beyan edilerek ödenmelidir.

Öte yandan, mirasın paylaşımı yapılmadan iştirakçilerin tümünün katılımı ile paylar üçüncü bir kişiye satılabilir.

Ancak bu durumda diğer mirasçıların da bu satışa onay vermesi gerekmektedir.

Bu nedenle, mirasın paylaşımının yapılması satış işleminin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilmesine olanak sağlayabilir.

YORUM EKLE