Ortak Gayrimenkule Haciz Gelir mi?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Biz 3 kardeşiz. Babamdan kalan arsanın üzerine yapılmış hepimizin dairesi var, vergilerini ödüyoruz ama kat mülkiyeti çıkaramıyoruz. Abimin biri, oğlunun borcundan dolayı 200 bin TL senet imzalamış. İcradan gelen tebligatı almamış. Tapuda abimin hissesi de olduğuna göre buraya haciz gelir mi?" sorusunu cevapladı.

Ortak Gayrimenkule Haciz Gelir mi?

Bir binada kat mülkiyeti kurulabilmesinin şartları var. Bir kere bina tasdikli projesine göre yapılacak. Sonra tasdikli projesine göre bitirilip iskan izni alınacak.

Ondan sonra kat mülkiyetine geçilecek. İskan alınamayan bir binada kat mülkiyeti kurulamaz.

Okuyucumun binasında kat mülkiyetinin kurulamıyor olmasının bu veya buna benzer bir eksikliği olması düşünülür.

Şayet bir şekilde tadilat projesi yapılır. Bu tadilat projesi ilgili belediyece onanır ve bina bu projeye uygun hale getirilir ise bu durumda da kat mülkiyeti tesisi için iskan izni almak mümkün olur.

Bu durumda okuyucumun kardeşinin borcu için sadece bu kardeşin dairesine haciz tatbik edilebilir.

Ancak bugün dairelerin mülkiyeti ayrılmadığı yani kat mülkiyeti kurulamadığı için üç kardeş binanın tümünde malik olarak görünüyor.

Şayet alacaklı haciz tatbik edecek ise binanın tümü üzerinden ama borçlu kardeşin payı üzerine haciz tatbik edecektir ama binanın tamamı üzerinde kardeşlerin paylarına ait yerler ayrılmış olmadığı için tapuda bina üzerinde haciz görülecektir.

İcradan gelen tebligatı almamak çözüm değildir. Hatta işleri daha da zorlaştırır zira olayın takibi imkansız hale gelir çünkü kendisi tebligatı almaz ise ilk akla gelen bulunduğu yerin muhtarına tebligatın bırakılacağı hususudur.

Bu dahi olmazsa başka yasal tebligat yolları vardır ve bunlardan biri mutlaka yapılacak ve tebligat işi tamamlanacaktır. Dolayısıyla bu gibi işlerde tebligatı almamak kurtuluş değildir.

YORUM EKLE