Ortak Tapu Nasıl Ayrılır?

Kardeşimle bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir? İşte yanıtı...

Ortak Tapu Nasıl Ayrılır?

Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

Gerekli Belgeler:

Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)

İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (Vekâletname, vasi kararı vb.)

Emlak beyan değerini gösteren belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır.)

Değişiklik dosyası (Serbest Mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış olması gerekir. 

Encümen kararı/İl idare kurulu kararı (Mücavir alan içinde Belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekir.)

YORUM EKLE