Para Ödenmeden Yapılan Miras Hisse Devri İptal Edilebilir mi?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Dedemden annemlere ve annemin kardeşlerine değerli arsalar miras kalmıştır. Dayım annemi kandırarak hissesini devralmış, satış gibi gösterilen bu işlemde anneme yapılacak binadan yer vereceğini söyleyerek satış için hiç para ödememiştir. Bunun için ben dava açabilir miyim, davayı kardeşlerimle toplu olarak açmam gerekir mi? sorusunu cevapladı.

Para Ödenmeden Yapılan Miras Hisse Devri İptal Edilebilir mi?

Okuyucumun anlattığı olay zaman zaman karşılaştığımız bir olaydır. Bu miras payının okuyucum durumundaki mirasçılardan kaçırıldığı anlamını taşımaktadır. İki türlü yapıldığına tanık olmaktayız.

Birincisi; bağış yolu ile hisselerin devri ve bu devirde mirasçının saklı payının işleme dahil edilmesidir. Yani okuyucum konumunda olan birinin annesinden gelecek mirastaki saklı payı bertaraf edilmiştir.

Bu halde tapu iptali ve tescil talepli dava açılabilir ve mahrum kalınan saklı payın adına tescili talep olunur. İkinci tür; tapuda satış yapıldığı görülür ama satışta bir mal verilirken karşılığında bedeli alınacakken, böyle bir bedel ödenmemiştir.

Dolayısı ile hisse devri işlemi bir satış değil muvazaalı bir işlemle satış gibi gösterilip bağış yapılmıştır. Bu halde okuyucum konumunda olan biri mahrum kaldığı saklı payı değil daha geniş olan mirastaki hissesinin tümünün adına tescilini talep edebilir.

Bunun için tüm mirasçıların birlikte dava açması şart değildir. Okuyucum konumunda olan mirasçılardan biri dahi bu davayı açabilir. Ancak bu davayı açmak için annenin de hayatta olmaması gerekmekte olup, annenin hayatta olması durumunda bu dava dinlenmez. Bu birinci unsurdur, ikincisi bu paranın ödenmediğinin ispatı gerekir ki işin en zor kısmıdır.

Çok doğaldır ki payı devralan dayı konumunda olan biri bir bedel ödeyerek hisseyi satın aldığını ileri sürecektir ama davayı açan okuyucum konumunda olan biri de tapuda satış işlemi yapıldığı halde satış bedelinin ödenmediğini ispat zorunda kalacaktır.

Bu tür davalarda yukarıda açıkladığım gibi olayların ispatı açısından zaman alacak bir dava süreci düşünüldüğünden böyle bir davayı bir meslektaşımın yardımı ile yürütmekte yarar görürüm.

YORUM EKLE