Tapu İptal Davası Nedir?

Tapu iptal davası nedir? Hangi durumlarda tapu iptal davası açılır? Hangi durumlarda açılmaz?

Tapu İptal Davası Nedir?

Tapu iptal davasında belirtilmiş olan tapu dava açılmak istenen tarihten önceki 10 yıl içerisinde herhangi bir özel ya da tüzel kişiye devredilmemiş ise tapu iptal davası açılma gerekçeleri haklı olsa da tapu iptal davası açılamaz. Özetle hukuki olmayan yollardan tapunuz elinizden alınmışsa dava açabilmek için 10 yıllık bir süreniz bulunur.

Tapu iptal davalarında belirtilmiş olan 10 yıllık sürecin geçilmemiş olması tapu iptal davasının açılabilmesi için ilk şarttır.

Belirtilmiş olan 10 yıllık süreç geçilmemişse fakat hala tapu iptal davası açılamıyorsa bu durumun sebebi tapu iptal durumu için belirtilmiş olan gerekçelerin gerçek olmaması ya da hukuki bir dayanağının bulunmuyor olmasıdır.

Bu gibi durumlarda uzman bir avukata başvurarak durumun derin incelemeye alınması gerekir. Avukat duruma göre davanın açılıp açılamayacağı hakkında sizi bilgilendirecektir.

Tapu İptal Davası Nedir?

Tapu iptali için açılmış olan davalara tapu iptal davası denir. Tapu iptal davası, kişi eğer bir taşınmaz üzerinde hakkı olduğunu düşünüyorsa ve taşınmazın tapusunu alamıyorsa ya da kişinin taşınmazı elinden hukuki yasalara aykırı bir şekilde alınmış ise açabileceği bir davadır.

İlk örnek olarak mirasçısı olduğunuz bir kişi vefat etmeden önce üzerinde hakkınız olan bir taşınmazı diğer mirasçılardan birine vermiş ise tapu iptal davası açabilirsiniz.

Bir diğer örnek olarak vekalet verdiğiniz bir kişi vekaletinizi bilginiz dahilinde olmadan kullanarak taşınmaz bir malınızın tapusunu kendi üzerine geçirmişse tapu iptali davası açabilirsiniz.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptal davası açmak için davaya söz konusu olacak olan taşınmaz malın bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesine dilekçe verilmesi gerekir.

Tapu iptal davası için taşınmaz malın bulunduğu yerin bağlı olduğu asliye hukuk mahkemesine dilekçe verirken dilekçe içerisinde kişisel bilgilerinize ek olarak tapu iptal nedenlerini açıklamalı ve mümkünse belgeler ile ispat etmelisiniz.

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürer?

Tapu iptal davası süreci için net bir süre vermek mümkün değildir. Tapu iptal davasının çözüme kavuşacağı sürecin uzunluğu davanın konusu ve mahkemenin yoğunluğu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

Tapu iptal davası için belirlenmiş olan maksimum süre 731 gündür. Belirlenmiş olan 731 günlük süreç sonunda dava için herhangi bir sonuca varılmamışsa dava düşer ve herhangi bir sonuç alınmaz.

Tapu İptal Davası Nasıl Kazanılır?

Tapu iptal davasını kazanmak için dikkat edeceğiniz birden fazla nokta bulunur. Öncelikle tapu iptal davasına söz konusu olan taşınmaz malın hukuka aykırı yöntemler ile tapusunun alındığının belgeler ile ispat edilmesi çok önemlidir.

İspat niyetine kullanılan belgelerin de hukuki yollar ile elde edilmiş olması gerekir. Buna ek olarak tapu iptal davası gerekçelerinizin de dava dilekçesinde hukuki nedenlere dayandırılması da davanın kazanılabilmesi açısından oldukça önemli bir faktördür.

YORUM EKLE