Tapudaki Şerh Nasıl Kaldırılır?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Babamla amcalarım arasındaki ihtilaf nedeni ile ihtilafa konu gayrimenkulün tapu kaydına ‘davalıdır’ şerhi koyulmuş. Sonra bu yeri ben satın aldım, tek başına bana ait oldu ve amcalarımla babam arasındaki dava konusu da kalmadığı için düştü. Ancak bugün hâlâ bu yer hakkında ‘davalıdır’ şerhi var. Bunu nasıl kaldırırım?" sorusunu cevapladı.

Tapudaki Şerh Nasıl Kaldırılır?

Evet ihtilaf konusu olup mahkemeye yansımış bir gayrimenkul için talebe bağlı olarak ‘davalıdır’ şerhi koyulabilir.

Bunun koyulmasından maksat evin satışının engellenmesi değil, satış olacak ise yeni malikin bu durumu bilerek satın almasıdır. Bu şerhin satışa engel bir durumu yoktur.

Zira şerhler bir tescil değildir, yani mülkiyeti kısıtlayıcı mahiyette değildir, ilgili kesimi bilgilendirme amacı ile koyulur.

Nitekim okuyucum da tapuda davalıdır şerhi bulunduğu hali ile bu yeri almış.

Ancak elbette sonsuza kadar davalıdır şerhinin kalmasında bir yarar yok, hatta bazı kısıtlamalara neden olacağı için kaldırılması lazım.

Bu şerhi mahkeme koyduğuna göre aynı mahkemeden kaldırılma kararı verilip ilgili tapu dairesine bildirilmesini talep etmek mümkün.

Dava zaten bir nedenle sonuçlanmış olduğuna göre başvurulan mahkeme eldeki dosyasının incelenmesinde durumu görüp şerhin kaldırılması talebi ile ilgili bir karar vererek tapuya bildirecektir ve bu yolla davalıdır şerhi kalkacaktır.

YORUM EKLE