Vasilik Kötüye Kullanılırsa Ne Yapılmalı?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Kardeşim babama vasi tayin olundu. Babam demans hastası ancak vasi olan kardeşim babama bakmaktan çok kendi menfaatlerine çalışıyor. Şimdi endişemiz babama ait evi kardeşimin babamın imzası ile alması. Bunun dışında da babama ait gelirleri kendine kullanması. Bunların denetlenmesi mümkün değil mi?" sorusunu cevapladı.

Vasilik Kötüye Kullanılırsa Ne Yapılmalı?

Yıllar yılı önce ortalama yaşam süresi altmış yılın altındaydı. Bugün tıbbın gelişmesi ve yaşam şartlarının olumlu gelişmesi sonucu artık ortalama yaşam seksenlerde.

Dolayısıyla demans benzeri hastalıklar da daha sık görülüyor. Bu halde de mahkemece bu tür hastalığa yakalanmış kimseye vasi tayin olunur.

Vasi tayin olunması, vasinin kendi başına istediği gibi hareket etmesi demek değildir. Vasi, denetim altındadır. Denetim mekanizması mahkemelerdir.

Vasi, periyodik olarak mahkemeye rapor verir. Bu raporda hacir altındaki kimsenin gelirleri ile bu gelirlerin harcama belgeleri sunulur.

Hesaplar tutmaz ise vasilikten alınır veya olayda suç unsuru görülürse bu konuda yargılanır. Dolayısıyla vasi tamamen başıboş değildir. Şayet yakın çevresi bir yolsuzluk tespit ederse durumu ilgili mahkemeye bildirir.

Vesayet altındaki okuyucumun babası malvarlığının satışını yapamaz. Bunu vasi bile yapamaz. Böyle bir devir yapabilmek için mahkemeden izin alınması şarttır.

Dolayısıyla okuyucumun babasının, vasi olan oğluna daire satması veya devretmesi söz konusu olamaz.

Herhangi bir şekilde yanlış iş yapılarak böyle bir devir yapıldı ise bile bu geçersizdir. Yok hükmündedir.

YORUM EKLE