Vekaletle Yapılan Tapu Devri İptal Olur mu?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Babaannem yedi yıl önce birine vekaletname verip arazisinin satışının yapılmasını istiyor. Bunu akrabalara duyurdular ve biz talip olduk. Rayicin de üstünde bir miktar ödedik ve ödemeye de ‘tarla satış bedelidir’ yazdık. Ama şimdi yedi kardeş dava açtı. Bu tapu bozulur mu?" sorusunu cevapladı.

Vekaletle Yapılan Tapu Devri İptal Olur mu?

Okuyucumun mektubunda net olmayan bazı cümleler var. Ben sadeleştirerek yukarı aldım ama yine de tereddütlü olduğum bir husus var.

Babaanne araziye tek başına mı sahip, yoksa ortak mı? Tek başına sahipse ve parasını verip okuyucum satın aldıysa bunda tereddüt edilecek bir husus yok. Bu bir alım-satımdır, iptallik bir durum yoktur.

Böyle bir alım-satımda akraba kesiminin öncelikli alım hakkı bulunmaz. Dolayısıyla bir tek husus kalır, o da satış sırasında babaannenin akıl sağlığının olmadığı hususudur.

Ancak okuyucum bu konuda doktor raporu olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu iş hukuken geçerli bir alım-satımdır.

Şayet babaanne bu yerin ortağı idi ise ve hissesini sattıysa o zaman diğer ortakların bir öncelikli alım hakkından söz edilir.

‘Önalım hakkı’ denilen öncelikli alım haklı, paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda payın üçüncü şahsa satılması halinde, diğer paydaşlara o payı öncelikle satın alma yetkisini veren bir haktır.

Ancak bu hakkın kullanılması süreye tabidir. Satışın ortaklara bildirilmesinden itibaren üç ay, her durumda da iki sene geçmekle bu hak düşer.

Okuyucum da yedi seneden söz etmiş. Bu hususları göz önüne alırsa pek riskli bir durum görünmüyor.

YORUM EKLE