Web Tapu'da 'Beyan İşlemleri' Nasıl Yapılır?

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, WebTapu'da Beyan İşlemleri'nin nasıl yapılacağını, uygulamanın nasıl kullanılacağını Youtube'dan yayınladığı bir videoyla anlattı.

Web Tapu'da 'Beyan İşlemleri' Nasıl Yapılır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Web Tapu'da "Beyan İşlemleri"ni Youtube'dan yayınlandığı bir video ile anlattı. 

Taşınmazınız üzerinde sizden habersiz işlem yapılmasını engellemek için “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” işlemini yapmanız önemlidir. “İşlem yapılmaz beyan tesisi” menüsü tıklandığında listelenen taşınmazlardan seçim yapılarak “beyan tesis et” tıklanır.

“Evet” işaretlenerek beyan tesis sözleşmesi “okudum ve onaylıyorum” işaretlenerek “işleme devam et” butonu tıklandığında beyan tesisi işlemi tamamlanacaktır.

Satışa karar verdiniz ve sizin açınızdan bir sorun yok ise satıştan önce “İşlem Yapılmaz Beyan Terkini” yapmanız gerekmektedir. Bu menü altında daha önce bir “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” işlemi yaptıysanız sayfada görüntülenecektir.

“İşlem yapılmaz beyan terkini” menüsü tıklandığında listelenen taşınmazlardan seçim yapılarak daha önce beyan tesisi edilmiş olan taşınmaz ya da taşınmazlar listelenir.

Diğer hizmet başlığımız ise Resmi Belge İşlemleri… Tapu Senedi (Resmi-Ücretli). Bu başlık altında taşınmazlarınıza ilişkin tapunuzu görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

İlgili taşınmazınızı seçip “Tapu Senedi Belgesi Oluştur” butonuna tıklayarak resmi belgeniz için talepte bulunabilirsiniz. Bu işlem taşınmazınızı aldıktan sonraki 30 gün için ücretsiz sunulmaktadır.

Ancak daha sonraki işlemlerinizde hizmet karşılığı bir tutar ödemeniz gerekmektedir. Diğer hizmetimiz; İpotek Belgesi (Resmi-Ücretli)… Taşınmazınıza ilişkin bir ipotek varsa bu sayfada görüntülenir.

İpotek belgesi oluşturulacak taşınmaz seçilir ve İpotek Belgesi Oluştur butonu görüntülenir. Butona basıldığında seçilen taşınmaza ait ipotek belgesi oluşturulur ve ödemesi yapıldıktan sonra belgelerim menüsü altından görüntülenebilir.

Bir diğer başlığımız; Tapu Kayıt Örneği (Resmi-Ücretli)… Tapu kayıt örneği belgesi oluşturulacak taşınmaz seçilir ve Tapu Kayıt Belgesi Oluştur butonu ekranda görüntülenir. Butona basıldığında seçilen taşınmazın tapu kayıt örneği belgesi oluşturulur. Ödemesinin yapılmasından sonra belgelerim menüsü altından görüntülenebilir. Belgelerim menüsü ise resmi üretilen belgelerinizin görüntülendiği sayfadır...

Bir diğer ana başlığımız ise Yetki İşlemleridir. “Yetki Ver” başlığı ile Sistem üzerinden tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir. Bu kişiler alıcı, emlakçı ya da sizin belirleyeceğiniz kişileri ifade etmektedir.

Yetki verilen kullanıcı kendi e-devlet şifresi ile web tapu sistemine giriş yaparak yetkilendirildiği taşınmazı sistem üzerinden inceleyebilir. “Yetki kaldır” menüsü ise yetkilendirilen taşınmazların yetkilerinin kaldırılabildiği ve yetki bilgilerinin görüntülenebildiği ekrandır. Taşınmazınız üzerindeki tüm hareket ve yetkiler WebTapu kolaylığı ve yetenekleri ile sadece sizin kontrolünüzde...

Yetkilendirildiğim Taşınmazlar ise yetkilendirilen taşınmazların yetkilerinin kaldırılabildiği ve yetki bilgilerinin görüntülenebildiği ekrandır. Taşınmazınız üzerinde görüntüleme ve işlem yapmaya bir başkasını yetkili kılmak istiyorsanız “Yetki talep onay” seçeneğimizi kullanmanız yeterli olacaktır.

“Değerleme yetki onay” seçeneği Değerleme kuruluşu ya da uzmanı tarafından rapor düzenlenmesi için WebTapu üzerinden gönderilen tapu bilgilerine erişim isteğinin malik veya yetkilendirdiği kişi tarafından onay verilmesidir.

“Değerleme Yetki Tanımlama” ise değerleme uzmanının tapu bilgileri ve varsa mimari projesini görebilmesi için malik tarafından elektronik ortamda verilen yetki tanımlama işlemidir. Yetki tanımlama sonrası yetki belgesi çıktı alınarak kullanılabileceği gibi; bilgisayar, akıllı telefon veya tablete PDF formatında da indirilebilir.

Bir sonraki ana başlığımız ise “Değerleme İşlemleri”… Birinci başlığımız “Değerleme Talep Et”… Açılan ekranda malikin sahip olduğu kendi taşınmazları veya kendisine yetki veren taşınmaz sahibi diğer maliklerin taşınmazlarına ait bilgiler ayrı ayrı liste halinde görülür.

Hangi taşınmaza değerleme raporu yaptırılmak isteniyor ise o taşınmaz işaretlenerek adımlar halinde başvuru gerçekleştirilmiş olur. İkinci başlığımız ise “Değerleme Takip Et” kısmı: Burası başvuruda bulunulmuş ve ücreti ödenmiş olan talebin hangi işlem adımında olduğu takip edilen alandır.

Üçüncü başlığımız “Değerleme Raporları”: Düzenlenerek Web-Tapu'ya gönderilmiş olan Değerleme Raporları buradan görülebilir. Ekranda yer alan "Raporlar", ve sonra "Rapor" tıklanması ile rapor görselleşir ve açılan ekrandan dilenirse yazılı olarak veya bilgisayara, akıllı telefona veya tablete PDF formatında indirilebilir. Rapor üzerindeki kare kod ile rapor etik imza doğrulaması yapılabilir.

Dördüncü ve son başlığımız ise “Yeniden Değerleme Talep Et”: Raporda yer alan bilgilerden herhangi birinde eksiklik, hata görülmesi durumunda veya taktir edilen değere itiraz edilmek isteniyor ise değerleme raporunun tekraren incelenmek üzere düzenleyen değerleme kuruluşuna göndermek için kullanılır. Program yönlendirmesi için de gönderme gerekçesi kısaca açıklanır.

YORUM EKLE