Yönetim Planı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Yönetim planı değişikliği için kat malikleri kurulunda yeterli çoğunluk (4/5) sağlanarak olağan genel kurul toplantıları temmuz ayına alınmıştır. Ancak plan değişikliği kararı notere tasdik ettirilmemiş ve tapuda da tapunun beyanlar hanesine işlenmemiştir. Karar toplantıya katılmayanlara ise tebliğ edilmemiştir. Bu durumda yönetim planı değişikliği geçerliliği yasal mıdır?" sorusunu cevapladı.

Yönetim Planı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Okuyucumun bulunduğu binada kat irtifakı veya kat mülkiyetinin tesis olunduğu anlaşılıyor. Aksi halde o binada yönetim planı diye bir belge olmazdı.

Bu durumda Kat Mülkiyeti Kanunu’nun yönetim planını düzenleyen 28’inci maddesine bakmak lazım. Bu maddede deniliyor ki:

Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33’üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler bütün kat malikleri ile onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.

Yönetim planının ve ondan sonra yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.” Burada okuyucumun sorusunun yanıtı var.

Yönetim planı değişikliği yapılır, toplantıya katılan kat maliklerince ve bağımsız bölüm sayısının beşte dördü tarafından imzalanır ve bu değişiklik artık geçerlidir.

Ancak diğer kararlar gibi buna karşı itiraz mümkündür. Bu itiraz toplantıya katılanlar için toplantı tarihinden, katılmayanlar için kararın kendilerine bildiriminden itibaren bir ay içinde yapılır.

Dolayısıyla beşte dört kat malikinin imzalaması ile artık kabul edilmiştir, tapuya bildirim geçerlik şartı değildir ancak tüm kat maliklerine bildirimden itibaren bir ay geçti ise artık iptalini talep de mümkün olmayacaktır. Yani kesinleşmiştir ve uygulanır, uygulanması için tapuya kayıt şartı aranmaz.

YORUM EKLE