Kira bedelinin emsallerine nazaran çok düşük kalması halinde artış nasıl sağlanır? 

1 Temmuz'dan Sonra Kira Zamları Nasıl Hesaplanacak? 1 Temmuz'dan Sonra Kira Zamları Nasıl Hesaplanacak?

KİRA TESPİT DAVASI İLE YENİ KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ

Kira sözleşmesi akdedildikten sonra ilk 2 senelik dönemde en fazla TÜFE oranında (şu an yüzde 25) artış yapılabilmektedir. 

Kira tespit davası, kira bedelinin günün piyasa koşulları nedeniyle emsallerine göre değerinin oldukça düşük kalması dolayısıyla ev sahiplerinin sözleşmenin akdedildiği tarihten 5 yıl sonra açabileceği bir dava türüdür. 

Kanun; 5 yıldan uzun süredir devam eden kira bedellerinin, enflasyon oranına bağlı kalmaksızın yeniden belirlenebileceğini belirtmiştir. 

Söz konusu yeni kira bedelinin tespit edilebilmesi için dikkat edilecek hususlar: 

Taşınmazın muhteviyatı 

Taşınmazın emsallerinin kira bedelleri

TÜFE artış oranları

Tüm bunlar göz önünde bulundurularak mahkemece bilirkişi incelemesi yapılacak, söz konusu bilirkişi incelemesinde emsal bedeller belirlenecek ve yeni kira bedeli hakkaniyete uygun bir biçimde tespit edilecektir.

Yeni kira döneminden en az 30 gün önceden kira bedelinin arttırılacağına dair yazılı bildirimde bulunulur ve yeni kira dönemi içerisinde dava açılır ise kira bedeli, yeni kira dönemi başlangıcından itibaren geçerli olacaktır. 

Ancak bu koşulların olmaması halinde mahkeme, bir sonraki kira dönemi yılı için karar verebilecektir.

Editör: TE Bilisim