Kiracıların haklarının kanunla korunduğu durumlar vardır.

Ev satılmadan önce kiracı tarafından imzalanan sözleşme ile ev sahibinin evi başkasına satması durumunda, daha önce imzalanan sözleşme ve şartlar aynı kalır.

Kira Kanununda kiracısı olan böyle bir evin satılması durumunda kiracının mağdur olmaması esasına dayanmaktadır. İmzalanan kira sözleşmesi muhafaza edilir.

Kiracı, evin yeni sahibi ile eski sözleşme çerçevesinde ev sahibi-kiracı ilişkisini sürdürmeye devam eder. Yeni ev sahibi ile yeniden sözleşme yapılmasına gerek yoktur.

Yeni ev sahibinin onaylı yeni hesap numarasını ve tapusuna sahip olduğuna dair belgeyi ibraz etmesi yeterlidir.

Kısacası kira kanununu kapsayan kanunlara göre ev sahibi kiracı ile birlikte evi satarsa ​​kiracının hemen evi boşaltmasına gerek yoktur.

Ev Sahibinin Kiracıyı Çıkarma Koşulları Nelerdir?

Ev sahiplerinin kiracı çıkartma hakları bulunmaktadır. ancak bazı durumların gelişmesi gerekmektedir.

Gelişmesi gereken durumlar ise şunlardır:

Kanuna göre, yeni malik, kira sözleşmesine dayalı tapu senedinde şerh yoksa, tapu devrinden itibaren bir ay içinde kiracıya ihtarname göndermek zorundadır.

Kira sözleşmesi, ihbarın gönderilmesinden sonra 6 aydan uzunsa, kiracı 6 ay içinde evi boşaltmak zorundadır. Kiracı evi terk etmeyi kabul etmezse, dava yoluyla tahliye edilebilir.

Tapu devrinden itibaren 1 ay içinde tebligat gönderilmezse, yeni ev sahibi kiraya verenin kira sözleşmesi şartlarını kabul etmiş sayılır.

Kiracı, bu süre içinde kira sözleşmesinin şartlarını ihlal ederse; örneğin, belirli bir süre içinde kirayı ödemezse daha erken tahliye edilebilir.

Yeni Satın Alınan Evde Kiracı İle Nasıl Anlaşma Yapılır?

Yeni satın alınan evde kiracı kanun gereğince yeni mülk sahibi, eğer kira sözleşmesine istinaden tapuda şerh yok ise tapu devri yapıldıktan sonra bir ay içinde kiracıya ihtarname göndermesi gerekmektedir.

İhtarname gönderildikten sonra kira sözleşmesinin bitimi 6 aydan uzun sürekli ise kiracı 6 ay içinde evden çıkması gerekmektedir.