Bina ve araziler için emlak vergisi peşin veya taksitle ödeniyor. İlk taksit ödemesi ve peşin ödeme 1 Mart-31 Mayıs arasında yapılıyor. İkinci taksit ise 30 Kasım’a kadar ödeniyor. Emlak vergisinin süresi içinde ödenmemesi halinde aylık yüzde 2.5 gecikme cezası veriliyor. 

Ayrıca ilk yıl için vergi tutarı kadar vergi ziyaı cezası ile ikinci derece usulsüzlük cezasından tutar olarak yüksek olanı, izleyen yıllar için de vergi ziyaı cezası kesiliyor. Diğer vergilerden farklı olarak emlak vergisinde pişmanlık hükümlerinden yararlanılamıyor.

TEK MESKEN İÇİN GEÇERLİ KURAL 

Emlak Vergisi Kanunu’na göre; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor. 

Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyor. Gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmak emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya engel değil.

EKSTRA GELİR VARSA BUNA DİKKAT! 

Vergi muafiyeti, mart ayında çıkan EYT yasasından yararlanan 100 binlerce vatandaşı da ilgilendiriyor. 3 Mart itibarıyla emekli olmaya hak kazanan EYT’liler gelecek yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak. 

Muafiyetten yararlanan kişilerin; hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri bir gelirinin olmaması gerekiyor. Böyle bir gelir varsa bu yıl için 70 bin liranın altında olmalı. Gelecek yıl bu sınır 150 bin liraya çıkacak.

Kirayı Elden Ödeyene Ceza Düzenlemesi Kirayı Elden Ödeyene Ceza Düzenlemesi

KENDİSİ OTURMAK ZORUNDA MI? 

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için konutta bizzat oturma şartı bulunmuyor. Buna göre, brüt 200 metrekareyi aşmayan konutunu kiraya vermeden boş tutanlar, kiraya vermiş olup kendisi kirada oturanlar muafiyetten yararlanabiliyor.

Yazlık evi olan emekliler mesken olarak kullandıkları ev için muafiyetten yararlanamıyor. Çünkü tek ev kuralı var. Yazlıktan başka evi olmayan emekliler sürekli burada ikamet ediyorsa vergi muafiyetinden yararlanır.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANDA DURUM NEDİR? 

Sosyal güvenlik kurumlarından dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlar, geçen yıl elde ettikleri menkul sermaye iradı gelirleri 70 bin lirayı aşmıyorsa bu yıl emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler.

EYT düzenlemesi kapsamında dul ve yetim aylığı bağlananlar da bu haktan yararlanabilir. Yetim aylığının yanı sıra boşandığı eşinden nafaka alınması, muafiyetten yararlanmaya engel olmuyor.

200 METREKARE HESABI 

Mesken olarak kullanılan binanın veya dairenin dıştan dışa yüzölçümü yapılarak brüt alan bulunuyor. Net kullanım alanı belliyse buna yüzde 25 ilave ediliyor.

Merdiven boşluğu, kapıcı ve kalorifer dairesi, kömürlük, çamaşırlık, sığınak, garaj gibi eklentiler arsa payına dahilse 200 metrekare hesabı yapılırken buraların alanı da dahil ediliyor.

Editör: TE Bilisim