Ekonomist'te yer alan habere göre, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı ve CSK Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kumdakcı, meclise sunulması beklenen yeni torba yasa teklifi ile gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. 

Kumdakcı’nın milyonları ilgilendiren düzenlemeyle ilgili görüşleri şu şekilde:

“Gayrimenkul, taşınmaz yani ev arsa alımında yıllardır süren alışkanlıklarımız ve edindiğimiz ezberler bozluyor. Bu hafta veya en geç bayram öncesi TBMM’ye sunulması beklenen yeni torba yasa teklifinde yer alan düzenlemeler oldukça ciddi boyutta bir kesimi ilgilendiriyor.

Yani gayrimenkul sektöründe ezberler bozuluyor ve  kartlar yeniden karılacak; Konuya şirketler açısından bakacak olursak daha önce 14 Temmuz 2023 tarihli 7456 sayılı Yasa ile 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere taşınmazların 2 yıl aktifte tutulması şartı ile satılan gayrimenkullerden elde edilen ve Kurumlar vergisi kanunu 5-1/e bendinde yer alan istisna oranı yüzde 25’ e düşürülmüş ve KDV istisnası kaldırılmıştı. Şimdi ise yapılması planlanan düzenleme tamamen gerçek kişileri yani piyasada alım satım yapan tüm insanları ilgilendiriyor.”

Tapuda Gerçek Değer Üzerinden Alım Satım

“Ev ve arsa gibi taşınmazların alım satımında harç ve gelir vergisinin tam olarak alınması için halihazırda sadece yabancılara uygulanan zorunlu ekspertiz raporunun tüm satışlarda uygulanması gündeme gelecek. Bu şekilde tapuda yapılan tüm işlemlerde gayrimenkul ekspertiz raporu beyan etmesi zorunlu olacak.

1 Temmuz'dan Sonra Kira Zamları Nasıl Hesaplanacak? 1 Temmuz'dan Sonra Kira Zamları Nasıl Hesaplanacak?

Ülkemizde 2023 yılında 2 milyon 950 bin gayrimenkul satışı yapıldığı dikkate alındığında hali hazırda bu sistemde çalışabilecek ekspertiz firma sayısının yeterli olup olmadığı şimdiden tartışma konusu olmaya başladı.”

5 yıl geçtikten sonra satılan gayrimenkullerin durumu 

“Hazihazırda mevcut düzenleme Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi uyarınca, ivazsız iktisap edilenler hariç, taşınmazların iktisap tarihinden başlayarak 5 (beş) yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 87.000 lirayı geçtiği takdirde değer artışı kazancının konusunu oluşturmaktadır.

Yani 5 yıllık süre geçtikten sonra satışı yapılan gayrimenküller üzerinden elde edilen kazançlar herhangi bir beyana tabi değildir. Yapılması düşünülen düzenleme ile 5 yıllık süre sonrası satılan gayrimenkullerden de artan oranlı tarife üzerinden vergi alınması gündeme alınacak.”

Kiralarda uygulanan 33 bin TL istisnada durum ne?

“Mevcut durumda Binaların konut olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2024 yılı için istisna tutarı 33.000 lirası gelir vergisinden istisna uygulanmaktadır.

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmeleri halinde bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.

Yapılması düşünülen düzenleme ile istisna tutarı kaldırılacak ve tutarı ne olursa olsun tüm kira gelirleri beyana tabi olacak. Yani Kirası 5 bin ₺ olan evin vergisi 4 binden 9 bine, 15 bin ₺ olan evin vergisi 20 binden yaklaşık 30 bine çıkacak.”

Editör: Gayrimenkul Gündemi