Şimdi bu açıklamaya göre okuyucumun olayına bakarsak, 1/2 hissedar olan eş bu yeri kiraya vermiş.

Malik olmayan birinin bile kiraya verme imkanı varken 1/2 hisse itibarıyla malik olan birinin kiraya vermesi şüphesiz geçerli bir işlemdir.

Yani okuyucumun sözünü ettiği evin kiralanmasında geçersizliği ileri sürülecek husus bu değildir.

Yukarıda kiraya vermek için malik olunma şartı yoktur dedim, bu akıllara önüne gelenin birtakım yerleri kiraya verebileceği ihtimalini getirmesin.

Bir kimse malik olduğu bir yerin, malik olmayan biri tarafından kiraya verildiğini öğrendiği anda buna karşı çıkarsa o sözleşme feshedilir.

Öğrenmekle birlikte bir itirazı olmaz ise bu halde durumu kabul etmiş addolunur. Yani her gelen geçenin bir yerleri kiraya vermesi o kadar da serbest değildir.

Bu konuda bir noktaya daha dikkat çekmemde yarar var. Paylı mülkiyette kiralama ile ilgili tasarruflarda hisse çoğunluğu aranır.

Okuyucumun olayında da durum budur ve kira sözleşmesi geçerlidir, bu husus sözleşmenin feshi nedeni değildir.

Ancak burada olayı bir miktar karıştırma ihtiyacı da duyuyorum.

Şöyle: Gerek kiralamada gerekse kiralama ile ilgili ihtilaflarda sayı ve hisse çoğunluğu aranır. İki kişilik ortaklıklarda pay ve paydaş çoğunluğu iki kişidir.

Dolayısıyla okuyucumun durumunda eşlerin kiralama yapması hukukidir ancak eşlerden birinin sözleşmeyi yapmış olmasına karşı duruma vakıf olup buna ses çıkarmayan eşin duruma muvafakat ettiği kabul edilmelidir.

Şimdilik bu kadarla yetinelim, daha detaya girersem olay daha da karmaşık hale geleceğinden bugünlük bu kadar yeter diyeyim.

Editör: TE Bilisim