KİRAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Kiraz İlçe, PINARBAŞI Mahalle, ARGAŞAN Mevkii, 114 Ada, 6 Parsel, Tarla vasfında olan taşınmazın güneyi, batısı ve doğusu yol olup kuzeyi benzer ve komşu parsel ile çevrilidir. Keşif tarihi itibari ile içerisinde maki formunda çalı ve bitkilerle kaplı durumdadır. taşınmaz yüzde otuzsekiz eğimli olup, organik maddeleri az, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği az, arazi kullanım kabiliyeti açısından altıncı sınıf arazidir. suyu yoktur. ortalama yükseklik 930 m olup, Pınarbaşı Mahallesine ortalama kuşuçuşu 450 m mesafede kuzeyde ve Kiraz merkezine ise kuşuçuşu 4600 m mesafede yer almaktadır. diğer özellikleri tapu kaydındaki gibidir.

Adresi : İzmr İli Kiraz İlçesi Pınarbaşı Mah. 114 Ada 6 Parsel Kiraz / İZMİR

Yüzölçümü : 2.134,27 m2

Bakanlıktan 47 İlde 826 Arsa Satışı Bakanlıktan 47 İlde 826 Arsa Satışı

Kıymeti : 115.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 10:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Kiraz İlçe, PINARBAŞI Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 127 Ada, 6 Parsel, Tek Katlı kargir ev ve Tarla vasfında olan taşınmazın; Doğusu ve kısmen Kuzeyi yol olup diğer cepheleri benzer ve komşu parsel ile çevrilidir.taşınmaz yüzde yirmidokuz eğimliolup, organik maddeleri az, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği az, arazi kullanım kabiliyeti açısından altıncı sınıf arazidir. suyu ve yolu yoktur. ortalama yükseklik 800 m olup,Kiraz merkezine ortalamakuş uçuşu 4000 m mesafede yer almaktadır. içerisinde yaklaşık 100 yaş ve üzeri 5 adet incir ağacı bulunmaktadır. yığma yapı tarzında imal edilmiş 2 katlı kadastrosunda 83 m2 oturan kargir ev bulunmaktadır. mevcut yapının yola göre sol tarafı yıkılmış olup yapı bütünlüğü bozulmuş niteliktedir. diğer özellikleri tapu kaydındaki gibidir.

Adresi : İzmr İli Kiraz İlçesi Pınarbaşı Mah. 127 Ada 6 Parsel Kiraz / İZMİR

Yüzölçümü : 2.617,54 m2

Kıymeti : 200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 10:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 10:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 10:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Kiraz İlçe, PINARBAŞI Mahalle/Köy, ARGAŞAN Mevkii, 168 Ada, 1 Parsel, Tarla vasfında olan taşınmazın; Kuzeyi, Güneyi ve Doğusu yol olup Batısı orman ile çevrilidir.Keşif tarihi itibariyle ekili değildir. . taşınmaz yüzde yirmibeş eğimli olup, organik maddeleri az, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği az, arazi kullanım kabiliyeti açısından altıncı sınıf arazidir. suyu yoktur. ortalama yükseklik 925 m olup, Pınarbaşı Mahallesine ortalama kuş uçuşu 450 m mesafede kuzeyde ve Kiraz merkezine ise kuş uçuşu 4600 m mesafede yer almaktadır. diğer özellikleri tapu kaydındaki gibidir.

Adresi : İzmr İli Kiraz İlçesi Pınarbaşı Mah. 168 Ada 1 Parsel Kiraz / İZMİR

Yüzölçümü : 3.299,97 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 175.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 10:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 10:25

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Kiraz İlçe, PINARBAŞI Mahalle/Köy, ARGAŞAN Mevkii, 169 Ada, 6 Parsel, Tarla vasfında olan taşınmazın; Kuzeyi ve Doğusu yol olup, Güneyi Orman ve Batısı komşu parsel ile çevrilidir. Keşif tarihi itibari ile ekili değildir. Taşınmaz yüzde ondokuz eğimli olup, organik maddeleri az, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği az, arazi kullanım kabiliyeti açısından altıncı. sınıf arazidir. suyu yoktur. ortalama yükseklik 915 m olup, Pınarbaşı Mahallesine ortalama kuş uçuşu 430 m mesafede kuzeyde ve Kiraz merkezine ise kuş uçuşu 4400 m mesafede yer almaktadır. diğer özellikleri tapu kaydındaki gibidir.

Adresi : İzmr İli Kiraz İlçesi Pınarbaşı Mah. 169 Ada 6 Parsel Kiraz / İZMİR

Yüzölçümü : 5.173,33 m2

Kıymeti : 260.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 10:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 10:35

Editör: TE Bilisim