Çocuğu olan birinin birinci derece mirasçısı evlatlarıdır. Evlat yok ise ikinci derece mirasçısı anne ve babasıdır.

Ancak kök içinde halefiyet denilen kavram nedeni ile anne ve babanın bulunmadığı hallerde ikinci derece mirasçı kardeşlerdir.

Birinci derece mirasçının saklı payı vardır, ikinci derecede anne ve babanın da saklı payı vardır ama kardeşlerin saklı payı yoktur.

Bu nedenle kardeşin oğluna yani yeğenine vasiyetname ile miras bırakılabilir.

Tabii burada hatırlatmak istediğim bir husus var. Devrede vasiyetname yapan teyzenin eşinin bulunmadığı haller için durum böyledir.

Çocuğu olmayan teyze hiç evlenmemiş anlamına gelmez. Belki evlidir de çocuğu yoktur.

Zira evli ise bu durumda hayatta kalan eş olursa eşin saklı payı vardır ve bunun hesaba katılması gerekir.

Diğer teyzenin mirasını bıraktığı kişi önce öldü ise bu konuda yasada hükümler şöyledir:

“Mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişi miras bırakanın ölümünde sağ değil ise miras sözleşmesi kendiliğinden ortadan kalkar.”

“Mirasçı olabilmek için miras bırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır.”

Görüldüğü gibi sözleşmeye bağlı olsun veya olmasın miras bırakılan önce ölmüş ise miras hakkı da ortadan kalkmıştır.

Editör: TE Bilisim