Güneş'te yer alan habere göre, Geçen yıl elde edilen kira gelirlerinin 9.500 lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Oturulan konut için ödenen kira bedeli gider olarak indirilebiliyor

Kira da dahil gelir vergisi beyanname verme süresi ile Varlık Barışı uygulamasından yararlanma dönemi 31 Mart'ta sona erecek.

Konut ve işyeri kira geliri elde yaklaşık 2 milyon kişinin bu tarihe kadar beyanname vermesi gerekiyor.

Gayrimenkul sahiplerinin "kira gelir, emlak, değer artış kazancı, çevre temizlik vergisi" ödemesi gerekiyor.

Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 9.500 bin lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. İstisnayı aşan gelirini beyan etmeyen ya da eksik bildirenin bu hakkı ortadan kalkıyor.

İSTİSNA VE GÖTÜRÜ

Aile bireyleri her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname hazırlayacak. Beyannamede, gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, birçok gider indirimde kullanılabilecek.

Örneğin bu yıl, evini 4 bin liraya kiraya verip 48 bin lira geliri elde edip, götürü gider yöntemini seçen ev sahibi istisna tutarı 9.500 lirayı geçtiği için konut kira geliri beyan edilecek.

Önce 9.500 istisna sonra da 38 bin 500 liradan yüzde 15 götürü düşer (5.775 lira) kalan 32 bin 725 lira üzerinden vergi hesaplanacak.

Ev, işyeri sahibinin ödediği aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri kiraya verilen mala ilişkin sigorta giderleri indirim olarak kullanılabilir.

2023 yılı için geçerli olacak konut (mesken) istisna tutarı da 21 bin lira olacak. İşyeri kira geliri için de beyanname sınırı yine her yıl yeniden belirleniyor.

İş yeri kira geliri elde edenler için beyan sınırı 70 bin lira. Ev sahipleri kira gelirini önce beyan ediyor daha sonra ödemeyi gerçekleştiriyor.

OTURULAN KONUTUN KİRASI DÜŞER

Sahibi oldukları gayrimenkulleri konut olarak kiraya verenler, gerçek gider usulünü seçmeleri halinde, buradan elde ettikleri kira gelirinden, oturdukları konut için ödedikleri kira bedelini gider olarak indirebilirler.

Türkiye'de yerleşik olmayan kişilerin, yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye'de elde ettikleri kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz. Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, "emsal kira bedeli" esas alınır.

Buna göre; gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması, kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması, hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanır.

VARLIK BARIŞINDA SON FIRSAT

Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında ve içinde bulunan bazı varlıkları için 31 Mart'a kadar bildirim veya beyanda bulunarak Varlık Barışı uygulamasından yararlanabilecek.

Varlık Barışı ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınması amaçlanıyor.

Editör: TE Bilisim