Okuyucumun sözünü ettiği icra takibi, otuz günlük ödeme emri. Kirasını geciktiren kiracı hakkında bir icra takibi başlatılabilir. Bu takiplerden biri otuz günlük ödeme emri ile başlatılır. Bu takipte ödeme emrinde en altta, kira bedelinin otuz gün içinde ödenmesi, ödenmediği takdirde tahliye nedeni olacağı notu vardır. Kira bedeline karşı borçlu itiraz edebilir.

Yani kira borcu bulunmadığını, kira bedellerinin ödendiğini itiraz konusu yapabilir. Bu halde kiraya veren yani halk arasındaki tabirle ev sahibi icra hukuk mahkemesine gidip itirazın kaldırılması talebinde bulunabilir veya sulh hukuk mahkemesine gidip itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini isteyebilir.

Ev Sahibi Hangi Durumda Depozitoyu İade Etmez? Ev Sahibi Hangi Durumda Depozitoyu İade Etmez?

Bu taleplerde mecurun tahliyesi de istenir. Mahkeme itirazı inceler, gerçekten borç var da otuz gün içinde ödenmemiş ise takibin devamına ve mecurun tahliyesine karar verir. Tahliyeyi sağlamak için de açılacak davada bu hususun da belirtilmesi gerekir. Burada daha önce dikkat edilecek husus, yapılan takipte takip talebinin içinde tahsil talebi ile tahliyenin de talep edileceğine dair bir notun bulunmasıdır.