Her durumda tazminat, tapuda “Hak Sahibi” olarak belirtilen kişiye ödenir. Sigorta şirketleri ve acenteleri ZDS kapsamındaki binalar için ZDS poliçesi olmadan,

ihtiyari deprem sigortası poliçesi düzenleyebilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki bağımsız bölümler ve binalara isteğe bağlı konut sigortası poliçesi düzenlenebilmesi için öncelikle Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenmesi gerekir.

Binanın değeri Zorunlu Deprem Sigortası ile verilen teminat tutarının üzerinde ise kalan kısım için, sigorta şirketleri tarafından konut sigortası poliçesi yapılabilir.

ZDS poliçesi yaptırılırken arsa değeri dikkate alınır mı? Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi taşınmazda meydana gelen zararları kapsar.

Sigorta bedeline, taşınmazın arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde taşınmaz tamamen yıkılsa dahi, "arsa" üzerinde sigortalının arsa payı baki kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz ve ödeme yapılmaz.

Kat mülkiyeti olmadan ZDS poliçesi yapılabilir mi?

Evet, yapılabilir. Binanın Zorunlu Deprem Sigortası’na tâbi olabilmesi için tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar (arsa, arazi vb.) üzerinde “mesken” olarak inşa edilmiş olması koşulu aranır.

Buna göre, Tapu Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş, tapu kaydını içeren ve özel mülkiyete tâbi olan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır. Hasar görmüş konutlar için ZDS poliçesi düzenlenebilir mi?

Ağır hasarlı binalar, güvenlik gereği yıkılması gerektiğinden binanın yeniden inşasına kadar sigortalanması mümkün değildir.

Orta hasarlı binalara ilişkin sigorta işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, binaların onarılması ve/veya güçlendirilmesine bağlıdır; bu işlemlerin yerine getirildiğinin belgelendirilip sunulması halinde sigorta yapılabilir. Hafif hasarlı veya hasarsız binalar ise sigortalının beyanına göre sigortalanabilmektedir.

Editör: TE Bilisim