Ev sahipleri ile kiracılar arasında son 2-3 senedir evden çıkma konusunda anlaşmazlığa kadar düşüyorlar. İki taraf arasınds bunun bazı gerekçeleri de yer alıyor.

Ev sahipleri 2 senedir yüzde 25 kira zammı haksızlığı ile karşı karşıya da kalıyorlar. Bu süreçte dolayısı ile eski kiracılar ev sahipleri için başlı başına zarar oluyor.

Bir de fırsatçı ev sahipleri bulunuyor. Onlar da kiracıları her sene değiştirip en yüksek fiyattan evlerini kiraya vermek de istiyorlar. Bu gerekçelerle kiracıları ev sahipleri evden çıkarmak için her yolu deneyebiliyorlar.

BİR KİRACI EVDEN NASIL ÇIKARILAMAZ?

Kiracıların evden çıkarılmamaları için bazı konularda özellikle hassasiyet göstermeleri lazım. Fakat bilinmelidir ki özel bazı durumlarda bu tedbirler dahi işe yaramayabilir.

Evde kapsamlı bir tadilat yapılacak olması, eve ev sahibinin gerçekten ihtiyacı olması durumu ve evin kentsel dönüşüme girecek olması gibi gerekçeler haklı gerekçe olarak değerlendirildiğinde kiracılar evden çıkmak zorunda olabilirler.

Buna göre, sayılan durumların olmaması halinde ise kiracıların evden çıkmamak için atmaları gereken bazı adımlar da yer almaktadır.

Öncelikle kiracılar ev sahibine kira ödemelerini 1 gün bile geciktirmemeliler. Bu şekilde ev sahiplerinin en önemli haklı gerekçesinin önüne geçilir.

Ardından kiracı da eve iyi bakmalı ve komşuları ile iyi geçinmelidir. Bunun üzerine aidat ödemelerini de aksatmadan yapan kiracının ev sahibi tarafından evden çıkarılması oldukça güçtür.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ VERMEYİN

Ev sahiplerine karşı haklarını korumak isteyen kiracıların yasal güvenceyi arkalarında hissetmeye devam etmeleri için ev sahibine tahliye taahhütnamesi vermemeleri gerekiyor.

Güvenli Binalar İhtiyaç Güvenli Binalar İhtiyaç

Eğer bir tahliye taahhütnamesi verilir ise kiracı ne yaparsa yapsın ev sahibi taahhütnamede eğer yazılı tarihte kiracıyı evden çıkarmak için hemen harekete geçebilir.

Fakat, kiracı tahliye taahhütnamesi vermez ise şayet o zaman ev sahibinin kiracıyı 10 sene doldurmadan evden çıkarması mümkün değildir, kanunlar bu süreçte kiracının yanında olur.

Editör: Gayrimenkul Gündemi