Okuyucularımın buna benzer soruları olduğunda, yani sözleşme hükümlerine göre yanıt vermek gereken durumlarda elbette sözleşmelerini görmek isterim.

Zira sözleşmeye göre bir davranış olduğu iddia ediliyor ise sözleşmeyi görmeden yanıt vermek yanlış olur ancak bu defa öyle olmayacak.

Ev Alan Kiracı Çıkarılabilir mi? Ev Alan Kiracı Çıkarılabilir mi?

Sözleşmeyi görmeden yanıt vereceğim. Bizde 2012 yılına kadar okuyucumun ev sahibinin söylediği doğru idi.

Kiraya veren, kira sözleşmesi yaparken sözleşmeye bir hüküm koyardı, kira bedellerinden herhangi birinin ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar tüm kira bedelleri ‘muaccel olur’ derdi. Buna ‘muacceliyet şartı’ derdik.

Gerçekten de bir kira bedeli zamanında ödenmez ise dönem sonuna kadar tüm kiraları talep edebilir hale gelirdi.

Düşünebiliyor musunuz, bir ayın kirasını ödemede güçlük çeken biri, belki altı aylık, belki on aylık kirayı toptan ödeyecek. Mümkün mü? İşte bunun ardından icra takibi başlar, tahliye talep olunurdu.

Ancak 2012 yılında bu şart kanunda ifadesini bularak kaldırıldı. Bugün artık kira sözleşmesine muacceliyet şartını koysanız bile bu geçersiz.

Peki geçersiz bir hususu hâlâ kira sözleşmesine niye koyarlar? İki nedenden koyulduğunu tahmin ediyorum: Birincisi bilgisizlik. Bu şartın geçersiz olduğunu bilmiyorlar. İkincisi, kiracıyı korkutmak.

Kiracı birçok ayın kirasını birden ödemeyeceğini düşünüp, kira bedelini ödemede gecikmesin. Ancak bilinsin ki bu şart artık geçersiz. Okuyucum için de geçersiz.

Ödemede geciktiği ayın kirası kendisine gönderilecek ihtarla otuz gün içinde ödenmezse tahliye nedeni olur ama dönem sonuna kadar kira bedellerini ödemek mecburiyetinde kalmaz. Çünkü artık muacceliyet şartı geçersizdir.

Editör: TE Bilisim