Kiracı Görev ve Sorumlukları

Bir ev kiralandıktan sonra kiracının çeşitli sorumlulukları olur. Kiracı bu sorumluluklara uymazsa ev sahibi, kiracıya ihtar çekebileceği gibi bu süreç evden çıkarılmaya kadar varabilir.

Kiracının ilk yükümlülüğü, kira sözleşmesine uygun bir biçimde kirasını belirlenen zamanda ödemektir.

Kira sözleşmesinde belirli bir tarih yoksa, kira ay sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödenmelidir.

Hizmetlerden faydalanan (örneğin merkezi ısıtma gibi) kiracıların apartmana ait giderlere ortak olması gerekir.

Kiracı, gayrimenkul yapısında değişiklikler gerçekleştirecekse ev sahibinden yazılı olarak izin almak zorundadır.

Kiracı, kira sözleşmesinde geçen şartlar dahilinde evi aldığı gibi teslim etmekle yükümlüdür. Ancak zamanın yıpratıcılığından dolayı oluşan eskimeler, kiracıların sorumluluğu altında değildir.

Örneğin kiracı sağlam aldığı bir dolabı kırık halde teslim edemez. Fakat zaman içerisinde görünümü solan ya da doğraması eskiyen mermer, kapı vb. eşyaların yenilenmesinden kiracı sorumlu değildir.

Ev Sahibinin Görev ve Sorumlukları

Ev sahibi, kiracıya karşı bazı sorumluluklara sahiptir. Ev sahibi evini kiraladıktan sonra bu yükümlülüklere uymadığı takdirde kiracılar bu sorumlulukların yerine getirilmesini talep edebilir.

Ev sahibi, evin sözleşme boyunca kiraya verildiği gibi kalmasıyla yükümlüdür. Kullanımdan dolayı yıpranmalar haricindeki gayrimenkul ile ilgili masrafları ev sahibi karşılar.

Gayrimenkul ile ilgili sigorta ve vergi gibi giderleri ev sahibi öder. Bu durum, kira sözleşmesinde belirtilir ve taraflar anlaşırsa değiştirilebilir.

Kiralanan mülkün bir kusurunun ortaya çıkması ve bu kusurun kiracıya zarar vermesi durumunda kira sözleşmesi dahilinde belirtilmediği sürece ev sahibi, kiracının zararlarını gidermelidir.

Kiracı, kiralanan mülkün kira bedelini geç öderse ev sahibi herhangi bir ceza içeren anlaşma teklif edemez. Yani kiracı kira bedelini geç öderse bir dahaki ay için ondan daha yüksek kira talep edilemez.

Kiracının mesul olmadığı yan giderler, her ayın sonunda ev sahibi tarafından en geç kira süresinin bitimininde karşılanmalıdır. Bu durum da karşılıklı yapılan anlaşmalarla değişebilir. Örnek olarak yapılan masraf kadar tutarı bir sonraki kiradan düşmek gibi.

Borçlar Kanunu dahilinde “yerel adet” ifadesi kullanılarak bölgeye özel farklılıklar yapılmasına izin verilmiştir. Bu durumda kiraya veren, gayrimenkulun bulunduğu yerel adetlerden yararlanabilir.

Bu yerel adetler, kanunlarla belirlenmiş sınırların üzerinde olamaz. Örneğin bir yerde kiralar 3 aylık ya da 6 aylık olarak ödeniyor olabilir. Bu durum, yerel adet olarak sayılır.

Emlak Vergisi İnternetten Ödenir mi? Emlak Vergisi İnternetten Ödenir mi?

Ya da kira ödeme günü ayın 1’i değil de ayın 25’idir. Bu tür şeyler, yerel adetler doğrultusunda mülk sahibi tarafından sözleşmeye eklenebilir.

Yasa dışı durumlar ve haklı fesih şartları olmadığı sürece ev sahibi, kontrat süresi bitmeden kiracının evden çıkmasını talep edemez. Haklı fesih şartları, komşularla geçinememek ya da ev sahibinin konutu, bakmakla yükümlü olduğu kişilere bırakma gibi durumları kapsar.

Editör: TE Bilisim