Okuyucumun kira sözleşmesinin tarihini yazmış, tamam. Ancak on yıllık süre kira sözleşmesi tarihinden itibaren hesaplanmaz.

Bu nedenle kendisine “1 Nisan 2022 tarihinde tahliye davası açabilirsiniz” diyemiyorum. Bu on yıllık süreyi hesaplayabilmek için kira sözleşmesinin süresini de bilmek lazım. Şöyle bir örnekleyeyim: Şayet kira sözleşmesi bir yıllık yapıldı ise okuyucumun açabileceği dava 11 yılın sonunda.

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye

Şayet kira sözleşmesi iki yıllık yapıldı ise 12 yılın sonunda, bazı işyerlerinde olduğu gibi on yıllık yapıldı ise 20 yılın sonunda tahliye davası açabilecek. Ancak bu konuda tahliye davası açılacak ise en az üç ay önceden bu durum kiracıya yazılı olarak bildirilmelidir.

Bu bildirim için süre net üç ay olmalıdır diye bir kural yok, bu üç ay son tarih, yani dört ay kala da, beş ay kala da bildirim yapılabilir. Yeter ki dönem sonundan itibaren yukarıda belirtmiş olduğum süreler dolmuş olsun.

Peki dava açılacak ise veya dava açılmış ise kiraları almakta bir mahzur var mı? Hayır yok. Kiralar, sözleşmenin sonlandırılması tarihine kadar alınacaktır. Hatta daha ileri gideyim; bu dönemde evin tahliyesine kadar geçecek süre için kira tespit davası bile açılabilir. Bu durum kira sözleşmesinin uzadığı veya sözleşmenin feshinden vazgeçildiği anlamına gelmez.

Editör: TE Bilisim