10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmak Zorunda mı? 10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmak Zorunda mı?

Kira sözleşmesinin feshini gerektiren davalarda dava açma süreli farklı olabiliyor.

Mesela temerrüt nedeni ile tahliye davalarında temerrüdün gerçekleştiği gün itibariyle dava açmak hemen mümkün iken okuyucumun sorduğu, esaslı onarım nedeni ile açılacak davalarda dava açma süreye tabi.

Esaslı onarım yapılacak ise dava açmak için dönem sonu beklenecek ve dönem sonu geldiğinde de bir ay içinde dava açılacak.

Dönem sonu derken de belli süreli sözleşmelerde sözleşmede belirtilen tarihler belirleyici olacak.

Ancak esaslı tamir nedeni ile tahliye davası açıldığında mahkeme bir hususu belirlemek isteyecektir.

Acaba esaslı tamir derken ne yapılacak, bu tamir sırasında binada oturmak mümkün olacak mı olmayacak mı? Bu hususlar araştırılacak.

Örneğin; duvarlardaki çatlak onarılacaktır dersek, yapılacak bilirkişi incelemesi sonucu belki de ‘duvar onarımı esaslı onarım değildir bu sırada mecurda bulunmak mümkündür’ şeklinde rapor verilirse tahliye kararı verilmeyecek.

Ancak yine örnek olarak, ‘binada güçlendirme yapılacak, tüm kolon ve kirişler güçlendirilecek, bu esaslı onarımdır ve onarım sırasında binada bulunmak mümkün değildir’ denilirse bu halde tahliye kararı verilecek.