Doğrusu yönetim için aday çıkmadığına, denetçi olmak istemeyenlerin olduğuna tanık oldum ama divan kurulu için problem yaşandığına pek tanık olmadım.

Zira toplantıyı yönetmek evet çok kolay bir iş değil ama neticede bir-iki saatlik bir faaliyet ve kurul dendiğine göre üç kişilik bir heyetin bu görevi yapmasında büyük zorluk olmadığı düşüncesindeyim.

Evet büyük sitelerde toplantı kalabalık bir toplantıdır, ihtilaf olabilir ama neticede bu toplantıların yapılması zaruridir.

Yapılamadığı hallerde ise sitedeki problemlerin ne kadar önem kazanacağı, ne kadar büyüyeceği hiç düşünüldü mü?

Şimdi geleyim divan seçimine. Divana seçilmek için toplantıdan önce aday gösterilmesi gerekmez.

Toplantı, yönetici veya yönetim kurulu tarafından açılır, toplantı açıldıktan sonra gündeme geçilir ve ilk madde de divanın oluşmasıdır. İşte divana üyeler orada belirlenir ve seçilir.

Doğrusu denetçinin divana seçilip seçilemeyeceği konusunda açık bir hüküm yoktur ama gündem maddeleri içinde yönetimin ve denetimin ibrası maddesi geldiği zaman denetçi faaliyetleri de görüşüleceği için divanın eleştiriye muhatap olma ihtimali de vardır.

Bu halde bir toplantı yönetimi problemi yaşanabilir düşüncesi ile denetçinin divan başkanı olmamasında bence yarar vardır. Ancak toplantı başladıktan sonra elbet bir divan başkanı veya divan heyeti çıkacaktır umarım.

Editör: TE Bilisim