Yurdumuzda toplu yapı denilen mevzuata 2007 yılında geçildi. O tarihe kadar site birkaç parsel üzerinde kurulu olsa bile bu yer tek yönetimle yönetilmez, her parsel ayrı ayrı yönetilirdi.

2007’ye gelince bir kanun çıkarıldı ve artık birkaç parsel üzerine kurulu sitelerin tek yönetim altında birleşebileceği imkanı doğdu.

Yasada bu iş için vatandaşa altı ay süre verildi. Peki şimdi ortama bakalım, mesela okuyucumun sitesine. Tam 15 yıl geçmiş hâlâ toplu yapıya geçilmemiş. Bu tek örnek değil, pek çok böyle örnek var.

Toplu yapıya geçebilmek için her parsel kendi içinde kat malikleri kurulunu toplayacak ve her parsel en az yüzde 50+1 oyla yeni yapılmış toplu yapı yönetim planını kabul edecek.

Yani okuyucumun sitesinde yedi parsel ayrı ayrı kat malikleri toplantısı düzenleyecek ve her biri tek tek toplu yapı yönetim planını yüzde 50+1 ile kabul edecek.

Bu hali ile kayıtlı oldukları tapu müdürlüğüne bunu verecek, bunu alan tapu müdürlüğü kararları ve nisabı görüp toplu yapı tescilini yapacak.

Belediye ile bir bağlantı yok, ancak belediyeler işi başka türlü karıştırdı. Bağımsız bölüm numaraları dışında farklı kapı numarası tespit etti ve böylece maliklerin kafası tam manası ile karıştı. Bunu niye yaptılar anlamış değilim. Sistem bu.

İyi de mesela okuyucumun sitesinde parselde olan yerde oturan her bir fert, eldeki toplu yapı yönetim planını kabul edecek mi? Tatbikatta etmiyorlar.

Birileri ya masraf bölüşümünü beğenmiyor, bir kısmı kendi bağımsız bölümleri için avantajlı kararlar alınmasını istiyor, hatta bir kısmı da aidat borcunun silinmesini istiyor ve her parselde yüzde 50+1 bulunmuyor.

Zaten ilk çıkan yasa ile vatandaşa altı ay süre verilmişken ikinci bir kanunla bu süre kısıtlaması kaldırıldı ve görüldüğü gibi 15 sene geçti, hâlâ toplu yapıya geçilmedi. Peki geçilmeyince ne oluyor?

Daha kötü oluyor. Bu durumda parsellerin yönetim planı da geçersiz oluyor yani tam bir kaos.